Hayrabolu Belediyesi
tekirdağ
tekirdağ
2017 Yılı Meclis Kararları

Temmuz Ayı Meclis Kararı

BELEDİYE MECLİSİNİN 06/07/2017TARİHLİ TEMMUZ AYI TOPLANTISI

KESİNLEŞEN KARAR ÖZETLERİ                                           

                                                                                      7. Oturum

 

            GELENLER                                                                GELMEYENLER                     

Başkan    :            Fehmi ALTAYOĞLU

Uye          :            Fatih ERTEM                                         Üye         :             Oğuz ÇAKMAK (izinli)

Üye         :             Dilek ÇEŞMELİ                                     Üye          :             Çetin EZER (izinli)

Üye         :             Necdet HACET                                     Üye          :             Kazım ATALIK (izinli)

Üye         :             Birol IŞILDAR                                       Üye          :             Cengiz İNANÇLI (izinli)

Üye         :             Halil BAŞARAN                                    Üye          :             Sedat DERELİ (İzinli)

Üye         :             Hasan AKSU

Üye         :             Bülent CAN

Üye         :             Mehmet EREN

Üye         :             Şenol KARABEY

Üye         :             Sebahattin ÖZGÜL                                                                                                                          

 

1-) Belediye Meclisinin 04.05.2017 tarihli Mayıs ayı toplantısına ait kesinleşen karar özeti tutanaklarının meclis umumi heyetine okunması ile düzenlenen şekli ile Belediye Meclisi bilgilendirilmiştir.

2-) Beediye Meclis üyelerimizden Oğuz ÇAKMAK, Kazım ATALIK, Sedat DERELİ, Cengiz İNANÇLI ve Çetin EZER’ in ilgi dilekçelerimde mazeretlerini belirtmesi ile Meclisimizin 06.07.2017 tarihli Temmuz ayı toplantısına izinli sayılmasının aynen kabulüne.

3-) Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin 7. Maddesi gereği oluşturulan, Pazar Yeri Kuruluş Komisyonunun 09.06.2017 tarihli raporu doğrultusunda İlçemiz Hisar Mahallesi 421 ada, 34 parselde kayıtlı parselde planlanan 6615,62 m2 kapalı Pazar yeri alanının kapalı pazaryeri olarak belirlenmesine ve mevcut açık sebze, meyve pazarı ile emtia pazarının belirlenmiş olan Kapalı Pazar yerine taşınmasına dair Pazar Yeri Kuruluş Komisyonu raporunun 2 ret oya karşılık aynen kabulüne oy çokluğu ile (Ret oylar Bülent CAN ve Mehmet EREN)

4-) Üyesi bulunduğumuz Hayrabolu Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis heyette 05 Ekim 2018 tarihine kadar görev yapmak üzere 2 asil, 2 yedek olmak üzere Belediyemiz temsilcilerinin belirlenmesi için Meclis başkanının sözlü teklifi üzerine;

Belediye Başkanı Fehmi ALTAYOĞLU- Meclis üyelerinden Halil BAŞARAN ve Şenol KARABEY asil üye,   

Meclis üyesi Hasan AKSU- Birol IŞILDAR ve Sebahattin ÖZGÜL yedek üyelik için aday olmuşlardır. Meclis umumi heyetinde yapılan açık oylama neticesinde;

ASİL ÜYE: Belediye Başkanı Fehmi ALTAYOĞLU ( 7) oy, Meclis üyesi Halil BAŞARAN (7 ) oy ve Meclis Üyesi Şenol KARABEY (4) oy, almışlardır.

YEDEK ÜYE: Meclis Üyesi Birol IŞILDAR (7) oy, meclis üyesi Hasan AKSU (7) oy ve Meclis üyesi Sebahattin ÖZGÜL (4) oy almışlardır.

Hayrabolu Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis heyette 05 Ekim 2018 tarihine kadar görev yapmak üzere Belediye Başkanı Fehmi ALTAYOĞLU ve Meclis üyesi Halil BAŞARAN Asil üye olarak, Meclis üyesi Hasan AKSU ve Birol IŞILDAR yedek üye olarak seçilmişlerdir.

5-) İlçemiz Yörükler Mahallesi 115 parselde bulunan akaryakıt istasyonuna ait hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havale edilmesine, incelenmesini müteakip meclisimizin gelecek toplantısında müzakere edilmesine dair başkanlık teklifinin aynen kabulüne oy birliği ile.

6-) İlyas Mahallesinde bulunan Özen Sokak İsminin değiştirilerek Vatani görevini Kıbrıs Ulu Kışlada Asteğmen Diş hekimi olarak yaptığı sırada trafik kazası sonucu vefat eden Diş hekimi Selçuk OKKAN adının verilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun aynen kabulüne oy birliği ile.

7-) Hisar Mahallesi Alpullu Caddesi güzergâhında bulunan Şadırvan Parka Başbuğ Alparslan TÜRKEŞ isminin verilmesinin İlçemizde geçmiş ve mevcut siyasi liderlere Cadde, Sokak, meyden park vb. isim verilmediği görülmüş olup prensip olarak uygun olmayacağına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun 4 ret oya karşılık aynen kabulüne oyçokluğu ile ( Ret oylar Bülent CAN, Mehmet EREN, Sebahattin ÖZGÜL ve Şenol KARABEY

8-) Ağustos Ayı Meclisimizin tatil ayı olması nedeni ile Belediye Meclisi Eylül ayında yapacağı toplantı günün       

07 Eylül 2017 Perşembe günü saat 14:30 olarak belirlenmesinin aynen kabulüne oybirliği ile

 

Meclis Başkanı                                     Kâtip                                       Kâtip

Fehmi ALTAYOĞLU                              Dilek ÇEŞMELİ                        Fatih ERTEM