Hayrabolu Belediyesi
tekirdağ
tekirdağ
2017 Yılı Meclis Kararları

Şubat Ayı Meclis Kararı

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 02/02/2017 TARİHLİ ŞUBAT AYI TOPLANTISI

KESİNLEŞEN KARAR ÖZETLERİ

 

            GELENLER                                                                        GELMEYENLER                

Üye        :              Oğuz ÇAKMAK                                    Başkan :              Fehmi ALTAYOĞLU                         

Üye        :              Fatih ERTEM                                       Üye        :              Dilek ÇEŞMELİ

Üye        :              Necdet HACET                                 

Üye        :              Birol IŞILDAR

Üye        :              Halil BAŞARAN

Üye        :              Hasan AKSU

Üye        :              Bülent CAN

Üye        :              Mehmet EREN

Üye        :              Sedat DERELİ

Üye        :              Cengiz İNANÇLI

Üye        :              Şenol KARABEY

Üye        :              Kazım ATALIK   

Üye        :              Çetin EZER         

Üye        :              Sebahattin ÖZGÜL                                                                                                                         

 

1-)Belediye Meclisinin 05.01.2017 tarihli Ocak ayı toplantısına ait kesinleşen karar özeti tutanaklarının meclis umumi heyetine okunması ile düzenlenen şekli İle Belediye Meclisi bilgilendirilmiştir.

2-)Belediye Meclis üyelerinden Dilek ÇEŞMELİ’nin ilgi dilekçesinde mazeretini belirtmeleri ile Meclisimizin 02.02.2017 tarihli Şubat ayı toplantısına izinli sayılmasının aynen kabulüne.

3-)Gündem harici Belediye Meclis üyelerimizden Bülent CAN,Sedat DERELİ,Mehmet EREN Cengiz İNANÇLI tarafından meclis başkanlığına sunulan 2016 yılında yapılan ihaleler ile ilgili önergenin meclis gündemine alınması gündem maddeleri görüşüldükten sonra müzakere edilmesine dair başkanlık teklifinin aynen kabulüne oybirliği ile.

4-)Belediyemizce her  yıl yapılmakta olan ve bu yılda 27.si yapılması planlanan “HAYRABOLU AYÇİÇEĞİ FESTİVALİ” nin 10-11-12-13 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılmasına dair başkanlık teklifinin aynen kabulüne oybirliği ile.

5-)İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan İlçemiz Kahya Mahallesi 425 ada,79 parselde Akaryakıt İstasyonu olarak kayıtlı bulunan taşınmaz üzerinde yapılması istenilen İmar Plan değişikliği talebi İmar ve Bayındırlık Komisyonunca incelenmiş olup; “İlgili kurum görüşlerinde 5 metrelik yolun kaldırılmasında herhangi bir sakınca bulunmadığı, Kahya Mahallesi 428 ada,79 parselin doğusunda bulunan 5 metrelik yolun kaldırılarak imar hattının parsel sınırına çekilmiş haliyle sunulan(PİN:UİP-16638,1) İmar Planı  Değişikliği dosyasının onaylanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.” Şeklindeki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu, komisyondan geldiği şekli ile oylandı oybirliği ile kabul edildi.

6-)İlçemiz Kahya Mahallesi Tekirdağ Caddesi istikametinde, numarataj adres kayıt sistemindeki değişiklik nedeni ile İçkili yer Bölgelerinin güncellenmesine dair talep İmar ve Bayındırlık Komisyonunca incelenmiş olup;

Yeni İsim verilen ve içkili yer bölgesinde bulunan sokaklarında 03.03.2016 tarih ve 13 sayılı meclis kararının B bendinin 8.maddesinden sonra gelmek üzere

9-Kahya Mahallesi Borsa Sokak sağ taraftan başlangıç 2 nolu dahil binadan, 14 nolu dahil binaya kadar , sol taraftan başlangıç 1 nolu dahil binadan bitiş 15 nolu dahil binaya kadar,

10-Kahya Mahallesi Karlıova Sokak sağ taraftan başlangıç 2 nolu dahil binadan ,bitiş 18 nolu dahil binaya kadar sol taraftan başlangıç 1 nolu dahil binadan,bitiş 13 nolu dahil binaya kadar,

11-Kahya Mahallesi Kantar Sokak sağ taraftan başlangıç 2 nolu dahil binadan ,bitiş 22 nolu dahil binaya kadar, sol taraftan başlangıç 1 nolu dahil binadan ,bitiş 17 nolu dahil binaya kadar olan bölgenin eklenerek 03.03.2016 Tarih ve 13 sayılı Meclis Kararı ve içkili yer bölge krokilerinin güncellenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.” şeklindeki İmar ve Bayındırlık  Komisyonu raporu , komisyondan geldiği şekli ile oylandı oy birliği ile kabul edildi.

7-)Görevleri niteliği günün 24 saatinde görev yapan  Zabıta personeline ödenecek 2017 yılı fazla çalışma ücretlerinin brüt 453,00 TL olarak Belediye Meclisince belirlenmesine oybirliği ile.

8-)Başkanlık makamından alınan İlçemiz Cadde ve Sokaklarına hemşehrimiz Sami Nebi ÖZERDİM isminin verilmesine dair talebin incelenmek ve isim verilecek cadde veya sokak belirlemek amacı ile çalışmalar yapmak üzere İmar Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine , meclisimizin gelecek toplantısında müzakere edilmesine dair başkanlık teklifinin aynen kabulüne oybirliği ile.

9-)İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan 1/1000 ölçekli Hayrabolu İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planında 182 ada ,18 parselde bulunan “Açık Spor Tesisleri” alanının bir kısmında “KATI ATIK TESİSLERİ ALAN (BOŞALTMA,BERTARAF,İŞLETME,TRANSFER VE DEPOLAMA)” olarak meclisimizin 03.06.2016 tarih ve 156 sayılı kararı ile onaylanan Plan değişikliğine ilişkin Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü raporunda belirtilen hususların incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine incelenmesine müteakip meclisimizin gelecek toplantısında görüşülmesine dair başkanlık teklifinin aynen kabulüne oybirliği  ile.

10-)İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan 1/1000 ölçekli Hayrabolu ilave ve Revizyon Uygulama İmar Planın da, 10 metre daha dar olan imar yolundan cephe alan imar parseli niteliğinde bulunan Ticaret-Konut Alanı kullanımında olan sahalara yapılacak binaların zemin katlarında,planda belirtilen yapılaşma şartları dahilinde ruhsat projesinde gösterilmek şartıyla isteğe bağlı olarak ‘’Konut’’ kullanımlarına yer verilebilir.Şeklindeki Plan notunun meclisimizin 03.06.2016 tarih ve 157 sayılı kararı ile eklenmesine ilişkin Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü raporunun raporunda belirtilen hususların incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine incelenmesini müteakip meclisimizin gelecek toplantısında görüşülmesine dair başkanlık teklifinin aynen kabulüne oybirliği ile.

11-) Gündem harici Belediye Meclis Üyelerimizden Bülent CAN, Sedat DERELİ, Mehmet EREN, Cengiz İNANÇLI tarafından meclis başkanlığına sunulan 2016 yılında yapılan ihaleler ile ilgili önerge hakkında meclis üyelerine başkanlıkça yazılı bilgilendirme yapılacağına dair başkanlıkça açıklamalar yapılmıştır.

12-) Belediyemiz personellerinde atamalar yapılmakta olup bu doğrultuda ;

Fen İşleri Müdür vekili Hasan GÖNÜL 17.01.2017 tarihi itibari ile münhal bulunan Genel İdari Hizmetler Sınıfı 1. Derecelik Başkan Yardımcılığı karosuna 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76. Ve 68. Maddeleri hükümleri gereği asaleten ataması yapılmıştır.

Fen İşleri Müdürlüğünde Tekniker olarak görev yapan Özgen TUNÇ 17.01.2017 tarihi itibarı ile vekaleten Fen İşleri Müdür vekili olarak görevlendirmesi yapılmıştır.5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesince Belediye Meclisinin bilgilendirmesine.

13-) Belediye Meclisinin Mart ayında yapacağı toplantı gününün 2 Mart 2017 Perşembe günü saat 14:30 olarak belirlenmesinin aynen kabulüne oybirliği ile.

Meclis Başkan V.                                 Katip                                       Katip

Halil BAŞARAN                                    Fatih ERTEM                            Kazım ATALIK