Hayrabolu Belediyesi
tekirdağ
tekirdağ
2017 Yılı Meclis Kararları

Ocak Ayı Meclis Kararı

BELEDİYE MECLİSİNİN 05/01/2017 TARİHLİ OCAK AYI TOPLANTISI

KESİNLEŞEN KARAR ÖZETLERİ

                                                                                                 1. birleşim

            GELENLER                                                                        GELMEYENLER                

Başkan   :               Fehmi ALTAYOĞLU                            Dilek ÇEŞMELİ 

Üye        :              Oğuz ÇAKMAK                                    Çetin EZER       

Üye        :              Fatih ERTEM                                      

Üye        :              Necdet HACET

Üye        :              Birol IŞILDAR

Üye        :              Halil BAŞARAN

Üye        :              Hasan AKSU

Üye        :              Bülent CAN

Üye        :              Mehmet EREN

Üye        :              Sedat DERELİ

Üye        :              Cengiz İNANÇLI

Üye        :              Şenol KARABEY

Üye        :              Kazım ATALIK   

Üye        :              Sebahattin ÖZGÜL

 

1-) Belediye Meclisinin 01.12.2016 tarihli Aralık ayı toplantısına ait kesinleşen karar özeti tutanaklarının meclis umumi heyetine okunması ile düzenlenen şekli ile Belediye Meclisi bilgilendirilmiştir.

2-) Belediye Meclis üyelerimizden Dilek ÇEŞMELİ ile Çetin EZER’in ilgi dilekçelerinde mazeretlerini belirtmeleri ile Meclisimizin 05.01.2017 tarihli Ocak ayı toplantısına izinli sayılmalarının aynen kabulüne.

3-) Belediyemiz norm kadrolarında mevcut bulunan “GİH sınıfındaki 9 derecelik Memur kadrosunun  4 derecelik GİH sınıfı Eğitmen Kadrosu ile” yine “ 9 derecelik memur kadrosunun  GİH sınıfı Çocuk Eğiticisi kadrosu” ile  değişiklik yapılmasının aynen kabulüne oybirliği ile.

4-) 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi gereği Belediye meclisinin bir aylık tatil ayının “AĞUSTOS” ayı olarak tespit edilmesinin aynen kabulüne oy birliği ile.

5-) 5393 sayılı Belediye Kanunun 25. maddesi gereği Belediyenin bir önceki yıl gelir-giderleri ile Hesap İş ve işlemlerinin denetlenmesi için Denetim Komisyonu üyelerinin oluşturulması için yapılan gizli oylama neticesinde, 12 oyla Birol IŞILDAR, 12 oyla Halil BAŞARAN, 12 oyla Hasan AKSU, 12 oyla Şenol KARABEY ve 11 oyla Mehmet EREN’ nin Denetleme Komisyonuna seçilmelerine.

6-) İlçemiz Kahya Mahallesi Tekirdağ Caddesi istikametinde numarataj adres kayıt sistemindeki  değişiklik nedeni ile İçkili yer Bölglerinin güncellenmesine dair talebin incelenmek üzere Meclis İmar komisyonuna havale edilmesine, incelenmesini müteakip meclisimizin gelecek toplantısına müzakere edilmesine dair başkanlık teklifinin aynen kabulüne oybirliği ile.

7-) 5393 sayılı Belediye kanunun 49. maddesi gereği Belediyemizde Tam zamanlı sözleşmeli olarak çalışmakta bulunan ve çalıştırılacak olan personellere 2017 yılında ödenecek net ücretlerin;

Avukata 2050,00TL, Mühendislere 2050,00TL, Mimar’a 2050,00TL, Şehir Plancısına 2050,00TL, Veteriner Hekim’e 2050,00TL,Tekniker’e 1725,00TL ve Teknisyene 1400,00TL Eğitmene 1700,00TL  ve Çocuk Eğiticisine 1250,00TL  olarak Belediye meclisince belirlenmesine. 375 sayılı K.H.K. gereği ek ödeme yapılmasına aynen kabulüne oybirliği ile.

8-) Belediyemiz ile Thrace Basın Natural Gas Türkiye Corporation Şirketi ile doğal gaz boru hattı kullanım hakkı kullanım bedeli sözleşmesinin aynı şartlarla, yıllık 5.300 USD kullanım bedeli alınmak üzere 01.11.2021 tarihine kadar 5 yıl uzatılmasının aynen kabulüne oybirliği ile.

9-) İlçemizde mevcut açık sebze ve meyve pazarının kurulu olduğu alanda yapılacak Otopark projesinin inşaatına   

başlanılacak olması nedeni ile Pazaryeri kuruluş komisyonu kararında ve ekli krokide belirlenen sokaklara açık sebze ve meyve pazarının taşınmasının 4 red oya karşılık oy çokluğu ile kabulüne (Red Oylar: Bülent CAN, Mehmet EREN, Cengiz İNANÇLI, Sedet DERELİ)

10-) İlçemiz Hisar Mahallesi 19 ada, 45 parselde TEDAŞ mülkiyetinde bulunan 2 bağımsız bölüm numarasında kayıtlı 350,23m2 miktarında işyeri niteliğindeki taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin e fıkrası gereği satın alınmasına ve satış işlemlerinde Belediye encümenine yetki verilmesinin aynen kabulüne oybirliği ile.

11-) Belediye Meclisinin Şubat ayında yapacağı toplantı günün 02 Şubat 2017 Perşembe günü saat 14:30 olarak belirlenmesinin aynen kabulüne oybirliği ile.

 

Meclis Başkanı                                                Kâtip                                                   Kâtip

Fehmi ALTAYOĞLU                                         Fatih ERTEM                                        Kazım ATALIK