Hayrabolu Belediyesi
tekirdağ
tekirdağ
2017 Yılı Meclis Kararları

Mart Ayı Meclis Kararı

BELEDİYE MECLİSİNİN 02/03/2017 TARİHLİ MART AYI TOPLANTISI

KESİNLEŞEN KARAR ÖZETLERİ

                                                                                                 

            GELENLER                                                                        GELMEYENLER                

Başkan :              Fehmi ALTAYOĞLU                          Üye        :              Sebahattin ÖZGÜL izinli

Üye        :              Oğuz ÇAKMAK                                                  

Üye        :              Fatih ERTEM                                      

Üye        :              Dilek ÇEŞMELİ

Üye        :              Necdet HACET                                 

Üye        :              Birol IŞILDAR

Üye        :              Halil BAŞARAN

Üye        :              Hasan AKSU

Üye        :              Bülent CAN

Üye        :              Mehmet EREN

Üye        :              Sedat DERELİ

Üye        :              Cengiz İNANÇLI

Üye        :              Şenol KARABEY

Üye        :              Kazım ATALIK   

Üye        :              Çetin EZER                                                                                                                                      

1-) Belediye Meclisinin 02.02.2017 tarihli Şubat ayı toplantısına ait kesinleşen karar özeti tutanaklarının meclis

umumi heyetine okunması ile düzenlenen şekli ile Belediye Meclisi bilgilendirilmiştir.

2-) Belediye Meclis üyelerimizden Sebahattin ÖZGÜL’ ün ilgi dilekçesinde mazeretini belirtmesi ile Meclisimizin 02.03.2017 tarihli Mart ayı toplantısına izinli sayılmasının aynen kabulüne.

3-) Meclisimizin 02.02.2017 tarihli Şubat ayı toplantısında Meclis Üyelerimizden Bülent CAN, Mehmet EREN, Sedat DERELİ ve Cengiz İNANÇLI tarafından sunulan Belediyemizin 2016 yılı içerisinde Doğrudan Temin Yolu ile yapılan ihaleler ile ilgili önerge hakkında başkanlıkça gerekli açıklamalar yapılmıştır.

4-) Belediye Başkanlığımızın İdari İş ve İşlemleri 5393 sayılı Belediye Kanununun 54. ve 55. Maddeleri gereği İçişleri Bakanlığı Başkontrolör Mevlüt YILDIZ ve Stajyer kontrolör Kerim SEKİ tarafından denetlenmiştir. Yapılan denetim sonucunda denetim dönemini kapsayan İdari iş ve İşlemler hakkında başkanlıkça belediye meclisi bilgilendirilmiştir.

5-) Belediyemiz sorumluluğunda bulunan asansörlerin Bakanlıkça yetkilendirilmiş herhangi bir ‘ A Tipi Muayene Kuruluşu’ ile 2017-2018 yılları için protokol imzalamaya Belediye Başkanına yetki verilmesine, 1-5 katlı yapılar için Periyodik kontrol ücretinin KDV hariç 170TL, Belediye katkı payınında  % 10 olarak belirlenmesinin aynen kabulüne oybirliği ile.

6-) İlçemiz Cadde veya Sokaklarından birine hemşehrimiz uzman kütüphaneci Sami Nabi ÖZERDİM isiminin verilmesine dair talep İmar ve Bayındırlık Komisyonunca incelenmiş olup uygun cadde veya sokak bulunmak

üzere; “Çalışmaların devamına oy birliği ile karar verilmiştir.”  şeklindeki Komisyon Raporu, komisyondan geldiği şekli ile oylandı oybirliği ile kabul edildi.

7-) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan 1/1000 ölçekli Hayrabolu İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planında 182 ada 18 parselde bulunan "Açık Spor Tesisleri" alanının bir kısmında “KATI ATIK TESİSLERİ ALAN (BOŞALTMA, BERTARAF, İŞLETME, TRANSFER VE DEPOLAMA)” olarak meclisimizin 03.06.2016 tarih ve 156 sayılı kararı ile onaylanan Plan değişikliğine ilişkin Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü raporunun İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzca incelenmesi sonucu, bahse konu plan tadilatının onaylanması hakkında alınan 03.06.2016 tarih ve 156 sayılı Belediye meclis kararının 4 ret oya karşılık oy çokluğu ile devamına ( Ret oylar Bülent CAN, Mehmet EREN, Sedat DERELİ ve Cengiz İNANÇLI)

8-) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan 1/1000 ölçekli Hayrabolu İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planında, 10 metre ve daha dar olan imar yolundan cephe alan imar parseli niteliğinde bulunan Ticaret-Konut Alanı kullanımında olan sahalara yapılacak binaların zemin katlarında, planda belirtilen yapılaşma şartları dahilinde ruhsat projesinde gösterilmek şartıyla isteğe bağlı olarak "Konut" kullanımlarına yer verilebilir. Şeklindeki Plan notunun meclisimizin 03.06.2016 tarih ve 157 sayılı kararı ile eklenmesine ilişkin Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü raporunun İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzca incelenmesi sonucu bahse konu plan notunun onaylanması hakkında alınan 03.06.2016 tarih ve 157 sayılı Belediye meclis kararının 4 ret oya karşılık oy çokluğu ile devamına ( Ret oylar Bülent CAN, Mehmet EREN, Sedat DERELİ ve Cengiz İNANÇLI)

9-) Belediye Meclisinin Nisan ayında yapacağı toplantı günün 06 Nisan 2017 Perşembe günü saat 14:30 olarak belirlenmesinin aynen kabulüne oybirliği ile.

 

Meclis Başkanı                                    Kâtip                                                   Kâtip

Fehmi ALTAYOĞLU                              Dilek ÇEŞMELİ                                     Kazım ATALIK