Hayrabolu Belediyesi
tekirdağ
tekirdağ
2017 Yılı Meclis Kararları

Haziran Ayı Meclis Kararı

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 01/06/2017TARİHLİ HAZİRAN AYI TOPLANTISI

KESİNLEŞEN KARAR ÖZETLERİ                                           

                                                                                      6. Oturum

            GELENLER                                                                GELMEYENLER                     

Başkan    :             Fehmi ALTAYOĞLU

Üye          :             Oğuz ÇAKMAK                                    Üye         :             Bülent CAN (izinli)

Üye         :             Fatih ERTEM                                       

Üye         :             Dilek ÇEŞMELİ                                     

Üye         :             Necdet HACET

Üye         :             Birol IŞILDAR

Üye          :             Halil BAŞARAN

Üye         :              Hasan AKSU

Üye         :              Mehmet EREN

Üye         :              Cengiz İNANÇLI

Üye         :              Sedat DERELİ

Üye         :              Şenol KARABEY

Üye         :              Kazım ATALIK

Üye         :              Çetin EZER

Üye         :              Sebahattin ÖZGÜL                                                                                                                                          

1-) Belediye Meclisinin 04.05.2017 tarihli Mayıs ayı toplantısına ait kesinleşen karar özeti tutanaklarının meclis umumi heyetine okunması ile düzenlenen şekli ile Belediye Meclisi bilgilendirilmiştir.

2-) Belediye Meclis üyelerimizden Bülent CAN’ ın ilgi dilekçesinde mazeretini belirtmesi ile Meclisimizin 01.06.2017 tarihli Haziran ayı toplantısına izinli sayılmasının aynen kabulüne.

3-) Gündem harici İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan Yörgüç Mahallesi 1028 parselin Hayrabolu Belediyesi adına bedelsiz devrine dair talebin meclis gündemine alınmasına gündem maddeleri görüşüldükten sonra müzakere edilmesine dair başkanlık teklifinin aynen kabulüne oybirliği ile.

4-) Gündem harici Meclis üyelerinden Mehmet EREN, Sedat DERELİ ve Cengiz İNANÇLI tarafından meclis başkanlığına sunulan Vatani görevini Kıbrıs Ulu Kışlada Asteğmen Diş hekimi olarak yaptığı sırada talihsiz bir trafik kazası sonucu vefat eden Diş hekimi Selçuk OKKAN adının verilmesine dair önergenin meclis gündemine alınmasına gündem maddeleri görüşüldükten sonra müzakere edilmesine dair başkanlık teklifinin aynen kabulüne oybirliği ile.

5-) Gündem harici Meclis üyelerinden Sebahattin ÖZGÜL, Çetin EZER, Kazım ATALIK ve Şenol KARABEY tarafından meclis başkanlığına sunulan Hisar Mahallesi Alpullu Caddesi güzergâhında bulunan Şadırvan Parka Başbuğ Alparslan TÜRKEŞ adının verilmesine dair önergenin meclis gündemine alınmasına gündem maddeleri görüşüldükten sonra müzakere edilmesine dair başkanlık teklifinin aynen kabulüne oybirliği ile.

6-) Başkanlık makamından alınan İlçemiz Cadde ve Sokaklarına şehitlerimizin isimlerinin ve Alpullu Caddesi girişinde mevcut meydana 14 Kasım Kurtuluş Meydanı adının verilmesine dair talep üzerine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca yapılan çalışmalar neticesi komisyonumuzca belirlenmiş olan;  İlyas Mah. Açık Pazar mahalli sokak isminin Şehit Jandarma Uzman Çavuş Turgut KURTÇU, İlyas Mahallesi Meydan Sokak İsminin Vali Erol YAVUZ, Hisar Mahallesi Esinti sokak İsminin Burhan Cahit ÜÇÜNCÜ olarak değiştirilmesine ve Alpullu Caddesi girişinde bulunan mevcut meydana 14 Kasım Kurtuluş Meydanı adının verilmesin aynen kabulüne oybirliği ile.

7-) İlçemiz merkez mahallerinde, Büyükşehir Kanunu ile Mahalle olan belde ve köylerimizde yapılması planlanan üstyapı çalışmalarında, Belediyemiz görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun 68. maddesi hükümleri gereği 2.000.000,00TL iç borçlanma yapılmasına borçlanmaya konu işler ile ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanına yetki verilmesinin aynen kabulüne oybirliği ile.

8-) İlçemiz Yörgüç Mahallesi su deposu kullanım sahası dışında kalan ve içinde müştemilatların bulunduğu 1028 parsel numaralı 1295,61 m2 miktarında arsa vasıflı taşınmazın Hayrabolu Belediyesi adına bedelsiz devir alınmasının aynen kabulüne oybirliği ile.

9-) Meclis üyelerinden Mehmet EREN, Sedat DERELİ ve Cengiz İNANÇLI tarafından meclis başkanlığına sunulan Vatani görevini Kıbrıs Ulu Kışlada Asteğmen Diş hekimi olarak yaptığı sırada talihsiz bir trafik kazası sonucu vefat eden Diş hekimi Selçuk OKKAN adının verilmesine dair önergenin incelenmek ve isim verilecek cadde, sokak park veya meydan belirlemek amacı ile çalışmalar yapmak üzere İmar Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, meclisimizin gelecek toplantısında müzakere edilmesine dair başkanlık teklifinin aynen kabulüne oybirliği ile.

10-) Meclis üyelerinden Sebahattin ÖZGÜL, Çetin EZER, Kazım ATALIK ve Şenol KARABEY tarafından meclis başkanlığına sunulan Hisar Mahallesi Alpullu Caddesi güzergâhında Şadırvan Parka Başbuğ Alparslan TÜRKEŞ adının verilmesine dair önergenin incelenmek ve isim verilecek cadde, sokak, park veya

meydan belirlemek amacı ile çalışmalar yapmak üzere İmar Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, meclisimizin gelecek toplantısında müzakere edilmesine dair başkanlık teklifinin aynen kabulüne oybirliği ile.

11-) Belediye Meclisinin Temmuz ayında yapacağı toplantı günün 06 Temmuz 2017 Perşembe günü saat 14:30 olarak belirlenmesinin aynen kabulüne.

 

Meclis Başkanı                                     Kâtip                                       Kâtip

Fehmi ALTAYOĞLU                              Dilek ÇEŞMELİ                        Kazım ATALIK