Hayrabolu Belediyesi
tekirdağ
tekirdağ
2017 Yılı Meclis Kararları

Eylül Ayı Meclis Kararı

BELEDİYE MECLİSİNİN 07/09/2017TARİHLİ EYLÜL AYI TOPLANTISI

KESİNLEŞEN KARAR ÖZETLERİ                                           

                                                                                      8. Oturum

 

            GELENLER                                                                GELMEYENLER                     

Başkan    :             Fehmi ALTAYOĞLU                             Üye         :             Şenol KARABEY   (izinli)

Üye          :             Oğuz ÇAKMAK                                    Üye         :             Çetin EZER            (izinli)

Uye          :             Fatih ERTEM                                        Üye         :             Sebahattin ÖZGÜL(izinli)

Üye          :             Dilek ÇEŞMELİ                    

Üye          :             Necdet HACET                                    

Üye          :             Birol IŞILDAR                                      

Üye          :             Halil BAŞARAN                                   

Üye          :             Hasan AKSU

Üye         :             Bülent CAN

Üye          :             Sedat DERELİ

Üye         :             Mehmet EREN

Üye         :             Cengiz İNANÇLI

Üye         :             Kazım ATALIK                                                                                                                                 

 

1-) Belediye Meclisinin 06.07.2017 tarihli Temmuz ayı toplantısına ait kesinleşen karar özeti tutanaklarının meclis umumi heyetine okunması ile düzenlenen şekli ile Belediye Meclisi bilgilendirilmiştir.

2-) Gündem harici Belediye Meclis üyesi Çetin EZER’ in İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyeliğinden istifasına dair dilekçesinin meclis gündemine alınmasına, ilgiliden boşalan İmar ve Bayındırlık Komisyon üyesinin seçiminin gündem maddeleri görüşüldükten sonra yapılmasına dair başkanlık teklifinin aynen kabulüne oybirliği ile.

3-) Belediye Meclis üyelerimizden Şenol KARABEY-Sebahattin ÖZGÜL ve Çetin EZER’ in ilgi dilekçelerimde mazeretlerini belirtmesi ile Meclisimizin 07.09.2017 tarihli Eylül ayı toplantısına izinli sayılmasının aynen kabulüne.

4-) Belediyemiz personellerinde atamalar yapılmakta olup bu doğrultuda;

Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Hasan GÖNÜL 31.07.2017 tarihi itibari ile münhal bulunan Genel İdari Hizmetler Sınıfı 1. Derecelik Muhtarlık İşleri Müdürlüğü karosuna asaleten, Fen İşleri Müdürlüğü kadrosuna da vekaleten 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76. ve 68. Maddeleri hükümleri gereği ataması yapılmıştır.

Şef olarak görev yapmakta olan Semih ÖZKAN IN 21.08.2017 tarihi itibarı ile vekaleten Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü kadrosuna 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68.-76. ve 86. Maddeleri hükümleri gereği vekaleten ataması yapılmıştır. 

5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesince Belediye Meclisi bilgilendirilmiştir.

5-) Belediyemiz sınırları içerisinde yaşayan, temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve hayatlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken dar gelirli, muhtaç, kimsesiz, yoksul, engelli ve engelli ailelerine bütçe imkânları dâhilinde ayni, nakdi yardım verilebilmesi için, 5393 sayılı Belediye Kanunun 14.15. ve 60 maddeleri hükümlerine dayanarak ve Sayıştay Başkanlığı Daireler Kurulunca öngörülen değişikliklerin yapıldıktan sonra hazırlanan Belediyemiz Sosyal Yardım Yönetmeliği taslağının aynen kabulüne oybirliği ile.  

6-) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan İlçemiz Yörükler Mahallesi 115 parselde bulunan hâlihazırda akaryakıt istasyonu bulunması halinde hazırlanan ( PİN: UİP- 27178) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında fonksiyonu “Akaryakıt ve LPG İstasyonu”  olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 23.08.2017 tarih ve 1 sayılı raporu doğrultusunda 3194 sayılı İmar kanununun 8/b maddesi gereği meclisçe onaylanmasının aynen kabulüne oybirliği ile.

7-) Belediyemiz Meclis Üyesi Çetin EZER’ in İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyeliğinden istifasının oybirliği ile kabulüne, ilgiliden boşalan İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyesi için yapılan açık oylama neticesinde 13 oyla Meclis Üyesi Şenol KARABEY’ in 5393 sayılı kanunun 24. maddesi doğrultusunda dönem sonuna kadar seçilmesinin aynen kabulüne.

6-) Belediye Meclisinin Ekim ayında yapacağı toplantı günün 05 Ekim 2017 Perşembe günü saat 14:30 olarak belirlenmesinin aynen kabulüne.

 

Meclis Başkanı                                     Kâtip                                       Kâtip

Fehmi ALTAYOĞLU                              Dilek ÇEŞMELİ                        Kazım ATALIK