Hayrabolu Belediyesi
tekirdağ
tekirdağ
2017 Yılı Meclis Kararları

Ekim Ayı II. Meclis Kararı

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 18/10/2017 TARİHLİ EKİM AYI 2. TOPLANTISI

KESİNLEŞEN KARAR ÖZETLERİ

                                                                                                 10. Oturum

GELENLER                                                                                        GELMEYENLER         

Başkan                    :               Fehmi ALTAYOĞLU                            Üye         :         Çetin EZER    

Üye                         :               Fatih ERTEM

Üye                         :               Oğuz ÇAKMAK

Üye                         :               Halil BAŞARAN

Üye                         :               Dilek ÇEŞMELİ                     

Üye                         :               Necdet HACET

Üye                         :               Birol IŞILDAR

Üye                         :               Hasan AKSU

Üye                         :               Bülent CAN

Üye                         :               Mehmet EREN

Üye                         :               Cengiz İNANÇLI

Üye                         :               Sedat DERELİ

Üye                         :               Şenol KARABEY

Üye                         :               Kazım ATALIK

Üye                         :               Sebahattin ÖZGÜL                                                                                                             

 

1- Belediye Meclisinin 05.10.2017 tarihli Ekim ayı birinci toplantısına ait kesinleşen karar özeti tutanaklarının meclis umumi heyetine okunması ile düzenlenen şekli ile Belediye Meclisi bilgilendirilmiştir.

2- Belediye Meclisinin 05.10.2017 tarih ve 50 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen 2018 Yılı bütçe ve ekleri komisyonca gerekli incelemeler ve düzenlemeler yapılmış olup, hazırlanmış bulunan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun düzenlenen şekli ile Belediye Meclisi bilgilendirilmiştir.

3- 2018 Yılında uygulanacak Belediye Bütçe Kararnamesinin (12) madde olarak uygulanmasına, ad okunmak suretiyle yapılan oylama sonucunda 1.-2.-3.-4.- ve 5. maddelerinin 4 ret oya karşılık oy çokluğu ile diğer 6.- 7.- 8.- 9.- 10.- 11. ve 12.maddelerin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereği aynen kabulüne oy birliği ile. (Ret Oylar: Bülent CAN- Mehmet EREN- Cengiz İNANÇLI ve Sedat

4- 2018 Yılı Gider Bütçesinin Kurumsal kodlaması yapılan birimlerin fonksiyonel sınıflandırmalarının birinci düzeyinin ad okunmak suretiyle yapılan oylama sonucunda Gelir-Gider denk olmak üzere GİDER bütçesinin 25.000.000,00TL olarak, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereği 4 ret oya karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. (Ret Oylar: Bülent CAN- Mehmet EREN- Cengiz İNANÇLI ve Sedat DERELİ)

5- 2018 Yılı Gelir Bütçesinin Kurumsal kodlaması yapılan birimlerin fonksiyonel sınıflandırmalarının birinci düzeyinin ad okunmak suretiyle yapılan oylama sonucunda Gelir-Gider denk olmak üzere GELİR bütçesinin 25.000.000,00TL olarak, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereği 4 ret oya karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. (Ret Oylar: Bülent CAN- Mehmet EREN- Cengiz İNANÇLI ve Sedat DERELİ)

6- 2018 Yılı 3’ er aylık Harcama Programının ad okunmak suretiyle yapılan oylama sonucunda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereği 4 ret oya karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. (Ret Oylar: Bülent CAN- Mehmet EREN- Cengiz İNANÇLI ve Sedat DERELİ)

7- 2018 Yılı 3’ er aylık Finansman Programının ad okunmak suretiyle yapılan oylama sonucunda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereği 4 ret oya karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. (Ret Oylar: Bülent CAN- Mehmet EREN- Cengiz İNANÇLI ve Sedat DERELİ)

8- 2018 Yılında uygulanacak olan Ücretler tarifelerinin meclis umumi heyetince yapılan açık oylama neticesinde Meclis Plan Bütçe Komisyonumuzca düzenlenen şekli ile aynen kabul ve tasdikine oy birliği ile.

9- Belediyemiz görev ve hizmetlerinin gerektiği giderleri karşılamak üzere, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan tarla, arsa vasıflı gayrimenkullerden satışlarının yapılması düşünüldüğünden, Meclis Plan Bütçe Komisyonumuzun 08.10.2017 tarihli raporu doğrultusunda; İlyas (Aydınevler) Mahallesi ve Kâhya Mahallesinde bulunan toplam 50 adet arsa vasıflı taşınmaza ilişkin daha detaylı bir çalışma yapılması gerektiğinden satışlarının yapılmamasına. İlçemiz (Bayramşah- Canhıdır- Delibedir- Duğcalı- Hacıllı- İsmailli- Karakavak- Kılıçlar ve Subaşı Mahallerimizde bulunan toplam 12 adet Tarla vasıflı taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi hükümlerince satışlarının yapılmasına ve bu hususta Belediye encümenine yetki verilmesinin aynen kabulüne 6 ret oya karşılık 9 kabul oyla oyçokluğu ile karar verildi. (Ret Oylar: Bülent CAN- Mehmet EREN- Cengiz İNANÇLI- Sedat DERELİ- Şenol KARABEY ve Sebahattin ÖZGÜL)

10- Belediye Meclisinin Kasım ayında yapacağı toplantı günün 03 Kasım Cuma 2018 günü saat 14:30 olarak belirlenmesinin aynen kabulüne oybirliği ile.

 

Meclis Başkanı                                               Kâtip                                                   Kâtip

Fehmi ALTAYOĞLU                                         Dilek ÇEŞMELİ                                   Kazım ATALIK