Hayrabolu Belediyesi
tekirdağ
tekirdağ

Temmuz Ayı II. Meclis Kararı

 

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 28/07/2015 TARİHLİ TEMMUZ AYI OLAĞANÜSTÜ

TOPLANTISI KESİNLEŞEN KARAR ÖZETLERİ                                           

                                                                                     

                                                                                  9. Oturum

 

            GELENLER                                                                GELMEYENLER                     

Başkan    :             Fehmi ALTAYOĞLU                            Üye          :             Oğuz ÇAKMAK

Üye         :             Fatih ERTEM                                        Üye          :             Halil BAŞARAN

Üye         :             Dilek ÇEŞMELİ                                     Üye         :             Birol IŞILDAR

Üye         :             Necdet HACET                                      Üye         :             Mehmet EREN

Üye         :             Hasan AKSU                                       

Üye         :             Bülent CAN

Üye         :             Cengiz İNANÇLI

Üye         :             Sedat DERELİ

Üye         :             Şenol KARABEY

Üye         :             Çetin EZER

Üye         :             Sebahattin ÖZGÜL                                                                                                                          

 

 

1-) Belediye Meclisinin 02.07.2015 tarihli Temmuz ayı toplantısına ait kesinleşen karar özeti tutanaklarının meclis umumi heyetine okunması ile düzenlenen şekli ile Belediye Meclisi bilgilendirilmiştir.

2-) Belediye Meclis üyelerinden Oğuz ÇAKMAK- Birol IŞILDAR- Halil BAŞARAN ve Mehmet EREN’ in meclis

başkanlığına vermiş oldukları ilgi dilekçelerinde mazeretlerini beyan etmeleri ile Meclisimizin 28.07.2015 tarihli Temmuz ayı olağanüstü toplantısında izinli sayılmalarının aynen kabulüne oybirliği ile.

3-) Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından dağıtım lisansı verilen Trakya Bölgesi doğal gaz dağıtım bölgesine Hayrabolu Belediyesi sınırları içinde bulunan tüm Cadde ve Sokaklarımızın dahil edilmesinin aynen kabulüne oybirliği ile.

4-) Hayrabolu Organize Sanayi Bölgesi tarafından Trakya Kalkınma Ajansına sunulan 2015 yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programında yer alan  “Hayrabolu O.S.B. Dağıtım Şebekesi Metal Mahfazalı Modüler Hücreler ile XPLE Kablo Hattı Yenilenmesi” isimli Belediyemizin’ de bedelsiz olarak ortağı olduğu projenin yürütümü sırasında oluşacak belgeleri imzalamaya Belediyemizi temsilen Belediye Başkanına yetki verilmesinin aynen kabulüne oybirliği ile.

     5-) Ağustos Ayı Meclisimizin tatil ayı olması nedeni ile Belediye Meclisi Eylül ayında yapacağı toplantı günün        

     03 Eylül 2015 Perşembe günü saat 14:30 olarak belirlenmesinin aynen kabulüne oybirliği ile.

Meclis Başkanı                                            Kâtip                                       Kâtip

Fehmi ALTAYOĞLU                                     Dilek ÇEŞMELİ                         Çetin EZER