Hayrabolu Belediyesi
tekirdağ
tekirdağ

Temmuz Ayı Meclis Kararı

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 02/07/2015 TARİHLİ TEMMUZ AYI TOPLANTISI

KESİNLEŞEN KARAR ÖZETLERİ                                           

                                                                                     8. Oturum

 

            GELENLER                                                                GELMEYENLER                     

Üye         :             Oğuz ÇAKMAK                                    Başkan    :             Fehmi ALTAYOĞLU

Üye         :             Fatih ERTEM                                       Üye         :             Kazım ATALIK

Üye         :             Dilek ÇEŞMELİ

Üye         :             Necdet HACET

Üye         :             Birol IŞILDAR

Üye          :             Halil BAŞARAN

Üye         :             Hasan AKSU

Üye         :             Bülent CAN

Üye         :             Mehmet EREN

Üye         :             Cengiz İNANÇLI

Üye         :             Sedat DERELİ

Üye         :             Şenol KARABEY

Üye         :             Çetin EZER

Üye         :             Sebahattin ÖZGÜL                                                                                                                          

 

 

1-) Belediye Meclisinin 09.06.2015 tarihli Haziran ayı birinci toplantısına ait kesinleşen karar özeti tutanaklarının meclis umumi heyetine okunması ile düzenlenen şekli ile Belediye Meclisi bilgilendirilmiştir.

2-) Belediye Meclis üyesi Kazım ATALIK’ ın meclis başkanlığına vermiş oldukları ilgi dilekçelerinde mazeretlerini beyan etmeleri ile Meclisimizin 02.07.2015 tarihli Temmuz ayı toplantısında izinli sayılmasının aynen kabulüne oybirliği ile.

3-) Gündem harici Meclis yelerinden Oğuz ÇAKMAK, Halil BAŞARAN, Fatih ERTEM, Cengiz İNANÇLI, Hasan AKSU, Sedat DERELİ, Bülent CAN, Mehmet EREN, Şenol KARABEY ve Necdet HACET’ in MİHDER  Mahalli İdarelere Hizmet Derneğinin 2015 Yılı eğitim Seminerlerinde Ağustos Ayında gerçekleştireceği  İmar, Şehircilik ve Belediye Hizmetleri İnceleme ve Tetkik gezilerine Belediye Meclis üyeleri olarak katılımının sağlanmasına dair talep önergenin meclis gündemine alınmasının aynen kabulüne oybirliği ile.

4-) 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3. fıkrası gereği Mimar Fatma Elif CAN’ ın 06.07.2015- 31.12.2015 tarihleri arasında tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılacak mimara aylık net 1.700,00TL maaş üzerinden sözleşme yapılmasına, ek ödeme oranında % 130 olarak belirlenmesinin aynen kabulüne oybirliği ile.

5-) Belediyemiz İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönetmeliğinin düzenlenen şekli ile onaylanmasının aynen kabulüne

oybirliği ile.  

6-) Gündem harici MİHDER Mahalli İdarelere Hizmet Derneğinin 2015 Yılı eğitim Seminerlerinde Ağustos Ayında gerçekleştireceği İmar, Şehircilik ve Belediye Hizmetleri İnceleme ve Tetkik gezilerine Belediye Meclis üyelerinin katılımının sağlanmasına dair talep önergenin müzakeresinde;  eğitim seminerlerine katılımın Meclisimizin daha sonraki yapacağı toplantısında değerlendirilmesine dair Meclis Başkan Vekili talebinin aynen kabulüne oybirliği ile

     7-) Ağustos Ayı Meclisimizin tatil ayı olması nedeni ile Belediye Meclisi Eylül ayında yapacağı toplantı günün        

     03 Eylül 2015 Perşembe günü saat 14:30 olarak belirlenmesinin aynen kabulüne oybirliği ile.

 

Meclis Başkan V.                                        Kâtip                                       Kâtip

Halil BAŞARAN                                                Dilek ÇEŞMELİ                         Çetin EZER