Hayrabolu Belediyesi
tekirdağ
tekirdağ

Şubat Ayı Meclis Kararı

BELEDİYE MECLİSİNİN 05/02/2015 TARİHLİ ŞUBAT AYI TOPLANTISI

KESİNLEŞEN KARAR ÖZETLERİ

                                              

                                                  2. Oturum

            GELENLER                                                                GELMEYENLER         

                                                 

Üye          :              Oğuz ÇAKMAK                                     Başkan    :              Fehmi ALTAYOĞLU                            

Üye         :               Fatih ERTEM                                        Üye         :              Necdet HACET ( raporlu)

Üye         :               Dilek ÇEŞMELİ                                    Üye          :              Halil BAŞARAN ( izinli)

Üye         :               Hasan AKSU

Üye         :               Bülent CAN

Üye         :               Mehmet EREN

Üye         :               Cengiz İNANÇLI

Üye         :               Sedat DERELİ

Üye         :               Şenol KARABEY

Üye         :               Kazım ATALIK

Üye         :               Çetin EZER

Üye         :               Sebahattin ÖZGÜL                                                                                                                                           

 1-Belediye Meclisinin 05.01.2015 tarihli Ocak ayı toplantısına ait kesinleşen karar özeti tutanaklarının meclis umumi heyetine okunması ile düzenlenen şekli ile Belediye Meclisi bilgilendirilmiştir.

2-Gündem harici Denetim Komisyonu başkanlığından alınan 5393 sayılı Belediye Kanunun 25. Maddesi gereği Denetim Komisyonumuza yardımcı olmak üzere uzman bir kişinin görevlendirilmesine dair önergenin Meclis gündemine alınmasına gündem maddeleri müzakere edildikten sonra görüşülmesine dair Başkanlık teklifinin aynen kabulüne oybirliği ile.

3-Belediye Meclis üyelerimizden Necdet HACET ile Halil BAŞARAN ‘ın ilgi dilekçesinde mazeretlerini beyan etmeleri ile Meclisimizin 05.02.2015 tarihli Şubat ayı toplantısına izinli sayılmasının aynen kabulüne oybirliği ile.

4-6360 sayılı Kanun gereği İlçemiz Mahallelerine dönüşen Çerkezmüsellim ile Şalgamlı Mahallelerinde ve yine Mahalleye dönüşen Köylerimizde 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliği 29. ve 30. Maddelerine İmar Komisyonumuzun 19-012015 ve 30.01.2015 tarihli raporları doğrultusunda  “İçkili yer bölgesi “ olarak meclisçe belirlenmesinin aynen kabulüne oybirliği ile.

5-İlçemiz şehir imar planında bulunan isimsiz Cadde ve Sokaklara isim belirlemek amacı ile İmar komisyonumuzca yapılan çalışmalar neticesinde Komisyonumuzun hazırlamış olduğu raporlar doğrultusunda belirlenen sokak isimlerinin aynen kabulüne oybirliği ile.

6-Görevleri niteliği günün 24 saatinde çalışan Zabıta personeline ödenecek 2015 yılı fazla çalışma ücretlerinin brüt 403,00 TL olarak Belediye Meclisince belirlenmesine oybirliği ile.

7-5393 sayılı Belediye Kanunun 25. Maddesi gereği Denetim Komisyonumuzun çalışmalarında yardımcı olmak üzere uzman bir kişinin Belediye başkanlığınca görevlendirilmesine, görevlendirilecek uzman kişinin Komisyonumuzun 10 toplantısına katılmasına ve kendisine 150,00TL toplantı başına ücret ödenmesine dair Başkanlık teklifinin aynen kabulüne oybirliği ile.

8-Belediye Meclisinin Mart ayında yapacağı toplantı günün 05 Mart 2015 Perşembe günü saat 14:30 olarak belirlenmesinin aynen kabulüne oybirliği ile.

 

Meclis 2. Başkan V.                                         Kâtip                                                   Kâtip

Sebahattin ÖZGÜL                                           Dilek ÇEŞMELİ                                     Çetin EZER