Hayrabolu Belediyesi
tekirdağ
tekirdağ

Ocak Ayı Meclis Kararı

BELEDİYE MECLİSİNİN 05/01/2015 TARİHLİ OCAK AYI TOPLANTISI

KESİNLEŞEN KARAR ÖZETLERİ

                                                                                                 1. Oturum

 GELENLER                                                                  GELMEYENLER         

Başkan    :              Fehmi ALTAYOĞLU                                                              

Üye          :             Oğuz ÇAKMAK                                                    

Üye         :              Fatih ERTEM

Üye         :              Halil BAŞARAN

Üye         :              Dilek ÇEŞMELİ                     

Üye         :              Necdet HACET

Üye         :              Birol IŞILDAR

Üye         :              Hasan AKSU

Üye         :              Bülent CAN

Üye         :              Mehmet EREN

Üye         :              Cengiz İNANÇLI

Üye          :             Sedat DERELİ

Üye         :              Şenol KARABEY

Üye         :              Kazım ATALIK

Üye         :              Çetin EZER

Üye          :              Sebahattin ÖZGÜL                              

 

1-Belediye Meclisinin 04.12.2015 tarihli Aralık ayı toplantısına ait kesinleşen karar özeti tutanaklarının meclis umumi heyetine okunması ile düzenlenen şekli ile Belediye Meclisi bilgilendirilmiştir.

2-) 5393 sayılı Belediye Kanunun 25. maddesi gereği Belediyenin bir önceki yıl gelir-giderleri ile Hesap İş ve işlemlerinin denetlenmesi için Denetim Komisyonu üyelerinin oluşturulması için yapılan gizli oylama neticesinde, 16 oyla Birol IŞILDAR, 16 oyla Halil BAŞARAN, 16 oyla Cengiz İNANÇLI,  16 oyla Şenol KARABEY ve 15 oyla Hasan AKSU’ nun Denetleme Komisyonuna seçilmelerine.

3-) 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi gereği Belediye meclisinin bir aylık tatil ayının “ AĞUSTOS ”  ayı olarak tespit edilmesinin aynen kabulüne oy birliği ile.

4-) Belediyemizde Tam zamanlı sözleşmeli olarak çalışmakta bulunan Avukat Ece SALDAN’ ın 2015 yılına ait sözleşmesinin yenilenmesine ve aylık ücretinin net 1700,00TL olarak Belediye meclisince belirlenmesine 375 sayılı K.H.K. gereği ayrıca ek ödeme yapılmasına oybirliği ile kabulüne.

5-) Belediyemizde Tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalışmakta bulunan İnşaat Mühendisi Merve ŞENTÜRK’ ün 2015 yılına ait sözleşmesinin yenilenmesine ve aylık ücretinin net 1700,00TL olarak Belediye meclisince belirlenmesine 375 sayılı K.H.K. gereği ayrıca ek ödeme yapılmasına oybirliği ile kabulüne.

6-) Belediyemizde Tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalışmakta bulunan Harita Mühendisi İhsan Berker CİNPOLAT’ ın 2015 yılına ait sözleşmesinin yenilenmesine ve aylık ücretinin net 1700,00TL olarak Belediye meclisince belirlenmesine 375 sayılı K.H.K. gereği ayrıca ek ödeme yapılmasına oybirliği ile kabulüne.

7-) Belediyemizde Tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalışmakta bulunan Mimar Okan KIZILRIMAKLI’ nın 2015 yılına ait sözleşmesinin yenilenmesine ve aylık ücretinin net 1700,00TL olarak Belediye meclisince belirlenmesine 375 sayılı K.H.K. gereği ayrıca ek ödeme yapılmasına oybirliği ile kabulüne.

8-) Belediyemizde Tam zamanlı sözleşmeli olarak çalışmakta bulunan Veteriner Hekim Ahmet İzlem SAYGILI’ nın 2015 yılına ait sözleşmesinin yenilenmesine ve aylık ücretinin net 1600,00TL olarak Belediye meclisince belirlenmesine 375 sayılı K.H.K. gereği ayrıca ek ödeme yapılmasına oybirliği ile.

9-) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde alınan ilçemiz İlyas Mahallesi İmar Planı 51K-III a paftasında yer alan tapunun 244 ada, 27-34- 35-42 numaralı parsellerde iki farklı kat nizamının ve iki farklı fonksiyonun olmasının mimari ve statik tasarım açısından sorun teşkil edeceği, ayrıca söz konusu parsellerin kent merkezinde yer alması, çevresindeki yapıların 4 kat olarak yapılaşmış olması itibarı ile söz konusu parsellere tek kat üzerinden (4 Kat) yapılaşma verilmesi, kamusal alanlar dışında kalan bölümlerin meskun konut alanı olarak planlanması (zemin kat ile bodrum katlarda ticaret yapılabilmesi olanak verilecek şekilde) yönündeki İmar Plan değişikliğinin plan notları bölümüne komisyonumuzca istenilen “244 ada, 27-34-35-42 numaralı parsellerin ihtiyacı olan Otopark Alanı parsellerin kendi bünyesinde sağlanacaktır” plan notunun eklenmesi yönündeki İmar plan değişikliğine ilişkin Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü raporunun incelenmesi sonucu bahse konu plan tadilatının onaylanması hakkında alınan 02.05.2014 tarih ve 58 sayılı Belediye meclis kararının 4 çekimser oya karşılık oy çokluğu ile devamına( Çekimser oylar Bülent CAN- Mehmet EREN- Sedat DERELİ ve Cengiz İNANÇLI)

10-) İlçemiz şehir imar planında tespit edilen isimsiz Cadde ve Sokaklara isim belirlemek amacı ile çalışmalar yapmak üzere konunun İmar komisyonuna havale edilmesine, Belediye meclisinin gelecek toplantısında müzakere edilmesine dair Başkanlık teklifinin aynen kabulüne oybirliği ile

11-) 6360 sayılı Kanun gereği İlçemiz Mahallesine dönüşen Mahallelerimizde içkili yer bölgesi tespit edilmesine dair talebin incelenmek üzere konunun Meclis İmar komisyonuna havale edilmesine, incelenmesini müteakip meclisimizin gelecek toplantısına müzakere edilmesine dair başkanlık teklifinin aynen kabulüne oybirliği ile.

12-) Belediye Meclisinin Şubat ayında yapacağı toplantı günün 05 Şubat 2015 Perşembe günü saat 14:30 olarak belirlenmesinin aynen kabulüne oybirliği ile.

 

Meclis Başkanı                                                Kâtip                                                   Kâtip

Fehmi ALTAYOĞLU                                         Dilek ÇEŞMELİ                                     Çetin EZER