Hayrabolu Belediyesi
tekirdağ
tekirdağ

Mayıs Ayı Meclis Kararı

BELEDİYE MECLİSİNİN 07/05/2015 TARİHLİ MAYIS AYI TOPLANTISI

KESİNLEŞEN KARAR ÖZETLERİ                                           

                                                                                      5. Oturum

 

            GELENLER                                                          GELMEYENLER                     

Başkan    :             Fehmi ALTAYOĞLU                            Üye         :             Dilek ÇEŞMELİ

Üye          :             Oğuz ÇAKMAK                                   Üye          :             Halil BAŞARAN

Üye         :             Fatih ERTEM                                       Üye          :             Sebahattin ÖZGÜL

Üye         :             Necdet HACET

Üye         :             Birol IŞILDAR

Üye         :             Hasan AKSU

Üye         :             Bülent CAN

Üye         :             Mehmet EREN

Üye         :              Cengiz İNANÇLI

Üye         :              Sedat DERELİ

Üye         :              Şenol KARABEY

Üye         :              Kazım ATALIK

Üye         :              Çetin EZER                                                                                                                                        

1-) Belediye Meclisinin 02.04.2015 tarihli Nisan ayı toplantısına ait kesinleşen karar özeti tutanaklarının meclis umumi heyetine okunması ile düzenlenen şekli ile Belediye Meclisi bilgilendirilmiştir.

2-Belediye Meclis üyelerimizden Dilek ÇEŞMELİ, Halil BAŞARAN ve Sebahattin ÖZGÜL’ ün meclis başkanlığına vermiş oldukları ilgi dilekçelerinde  mazeretlerini beyan etmeleri ile Meclisimizin 07.05.2015 tarihli Mayıs ayı toplantısına izinli sayılmalarının aynen kabulüne.

3-) Gündem harici Zabıta Müdürlüğünden alınan İlçemiz Merkez Mahallelerinde İşyeri Açma ve Çalışma Yönetmeliğinin 29 ve 30. Maddeleri göz önünde bulundurularak Meclisimizin 02.04.2015 tarih ve 30 sayılı kararı ile belirlenen İçkili Yer Bölgeleri hakkında, İlçe Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen raporun okunması ile Belediye Meclisi bilgilendirilmiştir.  

4-) Belediyemiz 2014 yılına ait Kesin Hesap ve Muhasip İdare Cetvellerinin düzenlenen şekli ile aynen kabul ve tasdikine oybirliği ile.

5-) Belediyemiz Norm kadrolarında mevcut olan 5 derecelik Zabıta Memurları Kadrolarının 3. dereceye yükseltilmesine dair başkanlık teklifinin aynen kabulüne oybirliği ile.

6-Belediye Meclisinin Haziran ayında yapacağı toplantı günün 04 Haziran 2015 Perşembe günü saat 14:30 olarak belirlenmesinin aynen kabulüne oybirliği ile.

Meclis Başkanı                                                 Kâtip                                       Kâtip

Fehmi ALTAYOĞLU                                          Fatih ERTEM                            Çetin EZER