Hayrabolu Belediyesi
tekirdağ
tekirdağ

Mart Ayı Meclis Kararı

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 05/03/2015 TARİHLİ MART AYI TOPLANTISI

KESİNLEŞEN KARAR ÖZETLERİ                                           

                                                                                      3. Oturum

 

            GELENLER                                                                GELMEYENLER                     

Başkan    :             Fehmi ALTAYOĞLU                            Üye         :              Kazım ATALIK

Üye          :             Oğuz ÇAKMAK                                   Üye         :              Çetin EZER

Üye          :             Fatih ERTEM                                       

Üye          :             Dilek ÇEŞMELİ                                     

Üye          :             Necdet HACET

Üye          :             Birol IŞILDAR

Üye          :             Halil BAŞARAN

Üye          :             Hasan AKSU

Üye         :              Bülent CAN

Üye         :              Mehmet EREN

Üye         :              Cengiz İNANÇLI

Üye         :              Sedat DERELİ

Üye         :              Şenol KARABEY

Üye         :              Sebahattin ÖZGÜL                                                                                                                                          

                                                          

1-Belediye Meclisinin 05.02.2015 tarihli Şubat ayı toplantısına ait kesinleşen karar özeti tutanaklarının meclis umumi heyetine okunması ile düzenlenen şekli ile Belediye Meclisi bilgilendirilmiştir.

2-Belediye Meclis üyelerimizden Kazım ATALIK ile Çetin EZER‘ın ilgi dilekçelerinde mazeretlerini beyan etmeleri ile Meclisimizin 05.03.2015 tarihli Mart ayı toplantısına izinli sayılmasının aynen kabulüne oybirliği ile.

3-Gündem Harici İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan, İlçemiz Avluobası Mahallesinde tapunun 905 parselde, Saklıbahçe Can.Hayvan.Tar.Gıda San.Tic.Ltd.Şti. adına kayıtlı parsel üzerinde yapılmak istenen imar plan değişikliği talebinin meclis gündemine alınmasına, gündem maddeleri görüşüldükten sonra müzakere edilmesine dair başkanlık teklifinin aynen kabulüne oybirliği ile.

4-Belediyemizce her yıl yapılmakta olan ve bu yılda 25. si yapılması planlanan “HAYRABOLU AYÇİÇEĞİ FESTİVALİ” nin 13-16 Ağustos 2015 tarihleri arasında yapılmasına dair başkanlık teklifinin aynen kabulüne oybirliği ile.

5-Belediyemiz Kadrolarında yapılacak Personel hareketleri nedeni ile Teknik Hizmetler Sınıfında boş durumda bulunan 5 derecelik Mühendis kadrosunu, yine Teknik Hizmetler Sınıfında boş durumda olan 5 derecelik Şehir Plancısı kadrosu ile değiştirilmesine dair başkanlık teklifinin aynen kabul ve tasdikine oybirliği ile.

6-Belediyemiz envanterinde bulunan 59 HL 004 Plakalı Ford Transit marka Cenaze nakil aracının, Hayrabolu İlçesinde kullanılmak üzere Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığına şartsız devrinin yapılmasının aynen kabulüne oybirliği ile.  

7-İlçemizde içkili yer bölgelerinin yeniden tespit edilmesine dair talebin incelenmek üzere konunun Meclis İmar komisyonuna havale edilmesine, incelenmesini müteakip meclisimizin gelecek toplantısına müzakere edilmesine dair başkanlık teklifinin aynen kabulüne oybirliği ile.

8-Gündem Harici İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan, İlçemiz Avluobası Mahallesi, tapunun 905 parselde Saklıbahçe Can.Hayvan.Tar.Gıda San.Tic.Ltd.Şti. adına kayıtlı parsel üzerinde yapılmak istenen E=0,08 yapılanma şartının E=0,20 ‘ye çıkartılması yönündeki imar plan değişikliği talebinin incelenmek üzere meclis imar komisyonuna havale edilmesine, incelenmesini müteakip meclisimizin gelecek toplantısında müzakere edilmesine dair başkanlık teklifinin aynen kabulüne oybirliği ile.

9-Belediye Meclisinin Nisan ayında yapacağı toplantı günün 02 Nisan 2015 Perşembe günü saat 14:30 olarak belirlenmesinin aynen kabulüne oybirliği ile.

 

Meclis Başkanı                                                Kâtip                                       Kâtip

Fehmi ALTAYOĞLU                                          Dilek ÇEŞMELİ                         Fatih ERTEM