Hayrabolu Belediyesi
tekirdağ
tekirdağ

Kasım Ayı Meclis Kararı

BELEDİYE MECLİSİNİN 05/11/2015 TARİHLİ KASIM AYI TOPLANTISI

KESİNLEŞEN KARAR ÖZETLERİ                                           

                                                                                     12. Oturum

 

            GELENLER                                                       GELMEYENLER                     

Üye         :             Fatih ERTEM                                      Başkan    :             Fehmi ALTAYOĞLU                          

Üye         :             Dilek ÇEŞMELİ                                   Üye          :            Oğuz ÇAKMAK

Üye         :            Necdet HACET                                    Üye         :             Bülent CAN

Üye         :            Birol IŞILDAR                                      Üye         :             Kazım ATALIK

Üye          :           Halil BAŞARAN

Üye         :            Hasan AKSU

Üye         :            Mehmet EREN

Üye         :            Sedat DERELİ

Üye         :            Cengiz İNANÇLI

Üye         :            Şenol KARABEY

Üye         :            Çetin EZER

Üye         :            Sebahattin ÖZGÜL                                                                                                                          

 

1-) Belediye Meclisinin 20.10.2015 tarihli EKİM ayı 2. Toplantısında ait kesinleşen karar özeti tutanağın meclis umumi heyetine okunması ile düzenlenen şekli ile Belediye Meclisi bilgilendirilmiştir.

 

2-) Belediye Meclis üyelerimizden, Oğuz ÇAKMAK- Bülent CAN ve Kazım ATALIK’ ın ilgi dilekçelerinde mazeretlerini belirtmeleri ile Meclisimizin 05.11.2015 tarihli Kasım ayı toplantısına izinli sayılmalarının aynen kabulüne.

3-) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan; İlçemiz İlyas Mahallesi tapunun 227 ada, 1 parselde kayıtlı Gn.Sait AKBAYTUGAN kışlası arazisinin “Askeri Alan” olarak belirlenmsine dair konunun detaylı bir şekilde incelenmek üzere konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine.İncelenmesini müteakip meclisimizin gelecek toplantısında görüşlmesine dair Başkanlık talebinin aynen kabulüne oybirliği ile.

4-) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan; İlçemiz şehir imar planında tespit edilen isimsiz Sokaklara isim belirlemek amacı ile çalışmalar yapmak üzere konunun İmar komisyonuna havale edilmesine, Belediye meclisinin gelecek toplantısında müzakere edilmesine dair Başkanlık teklifinin aynen kabulüne oybirliği ile

5-) Belediye Meclisi Aralık ayında yapacağı toplantı günün 03 Aralık 2015 Perşembe günü saat 14:30 olarak belirlenmesinin aynen kabulüne oybirliği ile.

 

 

 

 

 

 

Meclis Başkan V.                                        Kâtip                                       Kâtip

Halil BAŞARAN                                            Dilek ÇEŞMELİ                         Çetin EZER