Hayrabolu Belediyesi
tekirdağ
tekirdağ

Haziran Ayı II. Meclis Kararı

BELEDİYE MECLİSİNİN 09/06/2015 TARİHLİ HAZİRAN AYI 2. TOPLANTISI

KESİNLEŞEN KARAR ÖZETLERİ                                           

                                                                                     7. Oturum

 

            GELENLER                                                                GELMEYENLER                     

Başkan    :             Fehmi ALTAYOĞLU                            Üye         :             Hasan AKSU

Üye          :            Oğuz ÇAKMAK                                    Üye         :             Bülent CAN

Üye         :             Fatih ERTEM                                       

Üye         :             Dilek ÇEŞMELİ

Üye         :             Necdet HACET

Üye         :             Birol IŞILDAR

Üye          :             Halil BAŞARAN

Üye         :             Mehmet EREN

Üye         :             Cengiz İNANÇLI

Üye         :             Sedat DERELİ

Üye         :             Şenol KARABEY

Üye         :             Kazım ATALIK     

Üye         :             Çetin EZER

Üye         :             Sebahattin ÖZGÜL                                                                                                           

1-) Belediye Meclisinin 04.06.2015 tarihli Haziran ayı birinci toplantısına ait kesinleşen karar özeti tutanaklarının meclis umumi heyetine okunması ile düzenlenen şekli ile Belediye Meclisi bilgilendirilmiştir.

2-) Belediye Meclis üyesi Hasan AKSU’ nun meclis başkanlığına vermiş oldukları ilgi dilekçelerinde mazeretlerini beyan etmeleri ile Meclisimizin 09.06.2015 tarihli Haziran ayı ikinci toplantısında izinli sayılmasının aynen kabulüne.

3-) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan; İlçemiz merkez mahallerini kapsayan “Hayrabolu İlave- Revizyon 1/1000 ve 1/5000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı”  tasarıları Meclis İmar Komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde komisyonumuzun 09/06/2015 tarih ve 01 sayılı raporunda belirtilen hususların yerine getirilmesi koşulu ile kesin planların hazırlanması için taslak planların İller Bankasına gönderilmesinin aynen kabulüne oybirliği ile.

4-Belediye Meclisinin Temmuz ayında yapacağı toplantı günün 02.07.2015 Perşembe günü saat 14:30 olarak belirlenmesinin aynen kabulüne oybirliği ile.

Meclis Başkanı                                            Kâtip                                       Kâtip

Fehmi ALTAYOĞLU                         Dilek ÇEŞMELİ                         Çetin EZER