Hayrabolu Belediyesi
tekirdağ
tekirdağ

Haziran Ayı Meclis Kararı

BELEDİYE MECLİSİNİN 04/06/2015 TARİHLİ HAZİRAN AYI TOPLANTISI

KESİNLEŞEN KARAR ÖZETLERİ                                           

                                                                                     6. Oturum

 

            GELENLER                                                                GELMEYENLER                     

Başkan    :             Fehmi ALTAYOĞLU                            Üye           :            Halil BAŞARAN

Üye          :            Oğuz ÇAKMAK                                    Üye           :            Sebahattin ÖZGÜL

Üye         :             Fatih ERTEM                                       Üye           :            Çetin EZER

Üye         :             Dilek ÇEŞMELİ

Üye         :             Necdet HACET

Üye         :             Birol IŞILDAR

Üye         :             Hasan AKSU

Üye         :             Bülent CAN

Üye         :             Mehmet EREN

Üye         :             Cengiz İNANÇLI

Üye         :             Sedat DERELİ

Üye         :             Şenol KARABEY

Üye         :             Kazım ATALIK                                                                                                                   

 

1-) Belediye Meclisinin 07.05.2015 tarihli Mayıs ayı toplantısına ait kesinleşen karar özeti tutanaklarının meclis umumi heyetine okunması ile düzenlenen şekli ile Belediye Meclisi bilgilendirilmiştir.

2-) Belediye Meclis üyelerimizden Halil BAŞARAN, Çetin EZER ve Sebahattin ÖZGÜL’ ün meclis başkanlığına vermiş oldukları ilgi dilekçelerinde mazeretlerini beyan etmeleri ile Meclisimizin 04.06.2015 tarihli Haziran ayı toplantısına izinli sayılmalarının aynen kabulüne.

3-) Gündem harici Başkanlık Makamından alınan İlçemiz Merkez Mahalleleri ile 6360 sayılı kanun kapsamında mahalleye dönüşen Köy ile Beldelerimizde tarla yollarının yapımı ve onarımları ile ilgili talep müzekkerenin meclis gündemine alınmasına ve gündemimizin son maddesi olarak müzakere edilmesine dair başkanlık teklifinin aynen kabulüne oybirliği ile.  

4-) 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3. fıkrası gereği Harita Mühendisi Nergiz YÖRÜK’ ün 05.06.2015- 31.12.2015 tarihleri arasında tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılmasına ve kendisine aylık net 1.700,00TL maaş üzerinden sözleşme yapılmasına, ek ödeme oranında % 130 olarak belirlenmesinin aynen kabulüne oybirliği ile.

5-) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan İlçemiz merkez mahallerini kapsayan Hayrabolu İlave Revizyon Nazım ve Uygulama İmar Planı tasarılarının incelenmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, incelenmesinin müteakip meclisimizin Haziran ayında yapacağı ikinci toplantısında müzakere edilmesine dair başkanlık teklifinin aynen kabulüne oybirliği ile.

6-) İlçemiz Merkez Mahalleleri ile 6360 sayılı kanun kapsamında mahalleye dönüşen Köy ile Beldelerimizde, tarımsal faaliyetlerin rahat gerçekleştirilmesi amacı ile tarla yollarının yapım ile onarımları için, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile mahsuplaşma şartı ile Belediyemiz bütçesinden harcama yapılabilmesi ve bu işlerle ilgili gerekli sözleşme veya protokol imzalamaya Belediye Başkanına yetki verilmesinin aynen kabulüne oybirliği ile.

7-Belediye Meclisinin Haziran ayında yapacağı ikinci toplantı günün 09.06.2015 Salı günü saat 16:30 olarak belirlenmesinin aynen kabulüne oybirliği ile.

Meclis Başkanı                                Kâtip                                       Kâtip

Fehmi ALTAYOĞLU                         Dilek ÇEŞMELİ                         Fatih ERTEM