Hayrabolu Belediyesi
tekirdağ
tekirdağ

Eylül Ayı Meclis Kararı

 

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 03/09/2015 TARİHLİ EYLÜL AYI TOPLANTISI

KESİNLEŞEN KARAR ÖZETLERİ                                           

                                                                                     10. Oturum

 

            GELENLER                                                                GELMEYENLER                     

Başkan    :            Fehmi ALTAYOĞLU                             Üye         :             Çetin EZER

Üye          :            Oğuz ÇAKMAK                                    Üye         :              Sebahattin ÖZGÜL

Üye         :             Fatih ERTEM                                        Üye         :             Sedat DERELİ

Üye         :             Dilek ÇEŞMELİ                                    

Üye         :             Necdet HACET

Üye         :             Birol IŞILDAR

Üye          :            Halil BAŞARAN

Üye         :             Hasan AKSU

Üye         :             Bülent CAN

Üye         :             Mehmet EREN

Üye         :             Cengiz İNANÇLI

Üye         :             Şenol KARABEY

Üye         :             Kazım ATALIK                                                                                                                  

 

 

1-) Belediye Meclisinin 28.07.2015 tarihli Temmuz ayı olağanüstü toplantısına ait kesinleşen karar özeti tutanağınn meclis umumi heyetine okunması ile düzenlenen şekli ile Belediye Meclisi bilgilendirilmiştir.

2-) Belediye Meclis üyelerinden Çetin EZER- Sebahattin ÖZGÜL ve Sedat DERELİ’ nin meclis başkanlığına vermiş oldukları ilgi dilekçelerinde mazeretlerini beyan etmeleri ile Meclisimizin 03.09.2015 tarihli Eylül ayı toplantısında izinli sayılmalarının aynen kabulüne oybirliği ile.

3-) Gündem harici İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan İlçemiz Çerkezmüsellim ile Şalgamlı Mahallelerimizin 1/5000 ölçekli Nazım Plan ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının İller Bankası aracılığı günümüz şartlarına göre revize edilmesine dair talebin meclis gündemine alınmasına gündem maddeleri görüşüldükten sonra müzakere edilmesine dair başkanlık teklifinin aynen kabulüne oybirliği ile.

4-) 6360 Sayılı Kanun gereği Köyden Mahalleye dönüşen ve Belediyemiz Mülkiyetinde bulunan (Buzağcı,  B.Karakarlı, Cambazdere, Çıkrıkçı, Hedeyli, Kemaller, Kılıçlar, Kurtdere, Lahana, Soylu, Temrezli, Umurbey ve Yörgüç Mahallelerimizde mezarlık olarak kullanılan yerlerin, 5393 sayılı Belediye Kanunun 75 / d fıkrası gereği Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bedelsiz devrinin yapılmasının aynen kabulüne oybirliği ile

5-) İlçemiz Şehir İmar Planında bulunan ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi sorumluluğuna devri yapılan Hisar Mahallesi (Sadiye Kıyak Tuncelli Caddesi -Yıldırım Sokak ve Orhan Gazi Sokak) larının birleştirilerek “Alpullu Caddesi Askeri Gazinodan Tekirdağ Caddesi Otobüs Terminaline kadar kısmının tamamının” SADİYE KIYAK TUNCELLİ CADDESİ isminin verilmesine,  yine Kahya Mahallesi (Kumyol Sokak ve Orta Mahalle Sokak) ların birleştirilerek “Tekirdağ Caddesi Ticaret Borsasından, Malkara Caddesi Minibüs Terminaline kadar olan kısmının tamamının KUMYOL CADDESİ isminin verilmesinin aynen kabulüne oybirliği ile.

6-) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan İlçemiz Çerkezmüsellim ile Şalgamlı Mahallelerimizin 1/5000 ölçekli Nazım Plan ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının İller Bankası aracılığı günümüz şartlarına göre revize edilmesi ve bu hususta İller Bankasına yetki verilmesinin aynen kabulüne oybirliği ile.

7-) Belediye Meclisi Ekim ayında yapacağı toplantı günün 01 Ekim 2015 Perşembe günü saat 14:30 olarak

belirlenmesinin aynen kabulüne oybirliği ile.

Meclis Başkanı                                            Kâtip                                       Kâtip

Fehmi ALTAYOĞLU                                     Dilek ÇEŞMELİ                         Fatih ERTEM