Hayrabolu Belediyesi
tekirdağ
tekirdağ

Ekim Ayı II. Meclis Kararı

BELEDİYE MECLİSİNİN 20/10/2015 TARİHLİ EKİM AYI 2. TOPLANTISI

KESİNLEŞEN KARAR ÖZETLERİ

                                                                                                 12. Oturum

GELENLER                                                                GELMEYENLER         

Başkan   :               Fehmi ALTAYOĞLU                                            

Üye        :               Oğuz ÇAKMAK                            Üye         :               Cengiz İNANÇLI  ( izinli)

Üye        :               Fatih ERTEM

Üye        :               Halil BAŞARAN

Üye        :               Dilek ÇEŞMELİ                     

Üye         :              Necdet HACET

 Üye        :               Birol IŞILDAR

Üye         :               Hasan AKSU

Üye         :               Bülent CAN

Üye        :               Mehmet EREN

Üye        :               Cengiz İNANÇLI

Üye        :               Sedat DERELİ

Üye        :               Şenol KARABEY

Üye         :               Kazım ATALIK

Üye         :               Çetin EZER    

Üye         :               Sebahattin ÖZGÜL              

 

                                                                                              :

1-Belediye Meclisinin 01.10.2015 tarihli Ekim ayı birinci toplantısına ait kesinleşen karar özeti tutanaklarının meclis umumi heyetine okunması ile düzenlenen şekli ile Belediye Meclisi bilgilendirilmiştir.

2-Belediye Meclis üyelerimizden Cengiz İNANÇLI’ nın ilgi dilekçelerinde mazeretlerini belirtmeleri ile Meclisimizin 20.10.2015 tarihli Ekim ayı ikinci toplantısına izinli sayılmalarının aynen kabulüne.

3- İlçemiz merkez mahallerini kapsayan “Hayrabolu Kesin İlave-Revizyon Uygulama İmar Planları” nın Meclis İmar komisyonumuzun 09/10/2015 tarih ve 01 sayılı raporu doğrultusunda İmar Planı incelenmesi çalışmalarının devamına aynen kabulüne oybirliği ile.

4-Belediye Meclisinin 01.10.2015 tarih ve 48 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen 2016 Yılı bütçe ve ekleri komisyonca gerekli incelemeler ve düzenlemeler yapılmış olup, hazırlanmış bulunan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun düzenlenen şekli ile Belediye Meclisi bilgilendirilmiştir.

5-2016 Yılı Gelir Bütçesinin Kurumsal kodlaması yapılan birimlerin fonksiyonel sınıflandırmalarının birinci düzeyinin ad okunmak suretiyle oylaması sonucunda Gelir-Gider denk olmak üzere GELİR bütçesinin 28.750.000,00TL olarak, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereği oybirliği ile kabulüne.

6-2016 Yılı Gider Bütçesinin Kurumsal kodlaması yapılan birimlerin fonksiyonel sınıflandırmalarının birinci düzeyinin ad okunmak suretiyle oylaması sonucunda Gelir-Gider denk olmak üzere GİDER bütçesinin 28.750.000,00TL olarak, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereği oybirliği ile kabulüne.

7-2016 Yılı 3’ er aylık Finansman Programının ad okunmak suretiyle oylaması sonucunda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereği aynen kabulüne oy birliği ile.

8-2016 Yılı 3’ er aylık Harcama Programının ad okunmak suretiyle oylaması sonucunda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereği aynen kabulüne oy birliği ile.

9-2016 Yılında uygulanacak Belediye Bütçe Kararnamesinin (12) madde olarak uygulanmasının ad okunmak suretiye oylaması sonucunda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereği aynen kabulüne oy birliği ile.

10-2016 Yılında uygulanacak olan Vergi- Harçlar ile Ücretler tarifelerinin meclis umumi heyetince yapılan oylama neticesinde aynen kabulüne oy birliği ile.

11-Belediye Meclisinin Kasım ayında yapacağı toplantı günün 05 Kasım Perşembe günü saat 14:30 olarak belirlenmesinin aynen kabulüne oybirliği ile.

 

Meclis Başkanı                                                Kâtip                                                   Kâtip

Fehmi ALTAYOĞLU                                         Dilek ÇEŞMELİ                                     Çetin EZER