Hayrabolu Belediyesi
tekirdağ
tekirdağ

Ekim Ayı Meclis Kararı

BELEDİYE MECLİSİNİN 01/10/2015 TARİHLİ EKİM AYI TOPLANTISI

KESİNLEŞEN KARAR ÖZETLERİ                                           

                                                                                     11. Oturum

 

            GELENLER                                                                GELMEYENLER                     

Başkan    :            Fehmi ALTAYOĞLU                          

Üye          :            Oğuz ÇAKMAK                                   

Üye         :             Fatih ERTEM                                        

Üye         :             Dilek ÇEŞMELİ                                    

Üye         :             Necdet HACET

Üye         :             Birol IŞILDAR

Üye          :             Halil BAŞARAN

Üye         :             Hasan AKSU

Üye         :             Bülent CAN

Üye         :             Mehmet EREN

Üye         :             Sedat DERELİ

Üye         :             Cengiz İNANÇLI

Üye         :             Şenol KARABEY

Üye         :             Kazım ATALIK

Üye         :             Çetin EZER

Üye         :             Sebahattin ÖZGÜL                                                                                                                          

1-) Belediye Meclisinin 03.09.2015 tarihli Eylül ayı olağan toplantısına ait kesinleşen karar özeti tutanağın

meclis umumi heyetine okunması ile düzenlenen şekli ile Belediye Meclisi bilgilendirilmiştir.

2-) Gündem harici İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan İlçemiz merkez mahallerini kapsayan Hayrabolu Kesin İlave-Revizyon Uygulama İmar Planlarının Meclis gündemine ilave edilmesine, gündem maddeleri görüşüldükten sonra müzakere edilmesine dair başkanlık teklifinin aynen kabulüne oybirliği ile.

3-) Gündem harici Fen İşleri Müdürlüğünden alınan İlçemiz İlyas Uzunköprü yolu güzergâhında mevcut Toprak Mahsulleri Ofisi’ nin hububat depolarına ait yağmur suyu drenaj hattının, Belediyemizce yapılmasına dair talebin Meclis gündemine ilave edilmesine, gündem maddeleri görüşüldükten sonra müzakere edilmesine dair başkanlık teklifinin aynen kabulüne oybirliği ile.

4-) Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan 2016 Yılı Belediye Bütçesinin daha detaylı incelenmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, incelenmesini müteakip Belediye Meclisinin Ekim Ayında yapacağı ikinci toplantısında müzakere edilmesine dair başkanlık teklifinin aynen kabulüne oybirliği ile.

5-) Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan, 2015 Yılı Belediyemiz Gider Bütçesinde yılsonuna kadar yetersiz kalacağı anlaşılan harcama kalemlerine Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.ve 38. maddeleri gereğince ilgili kalemler tertiplerinde aktarma yapılmasının aynen kabulüne oybirliği ile.

6-) 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3. fıkrası gereği İnşaat Mühendisi İbrahim Türkay SEVİNÇ in 05.10.2015- 31.12.2015 tarihleri arasında tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılacak İnşaat Mühendisinin aylık net 1.700,00TL maaş üzerinden sözleşme yapılmasına ve ek ödeme oranında % 130 olarak belirlenmesinin aynen kabulüne oybirliği ile.

7-) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan, İlçemiz İlyas Mahallesi İmar Planı 51K-IIIa paftasında tapunun 238 ada, 64 parselde Sağlamtaş Madencilik İnş.Taah.Nak.San.Tic.Ltd.Şti adına kayıtlı taşınmaz yürüyüş mesafesinde olup, çevresinde 4 ve 5 katlı ticari yoğunluklu binalar mevcuttur. Kamu yararı güdülerek yol genişletmesi yapılan bu alanda, 238 ada 64 parselin mülk sahiplerinin’ de mağdur olmaması amacıyla, bahse konu parselin imar hakkının; gerekli donatıların İller Bankası ve Belediyemiz denetiminde devam eden "imar planı revize çalışmaları" kapsamında sağlanmasının uygun olacağı kanaatiyle Bitişik nizam 4(dört) kattan Bitişik nizam 5(beş) kata çıkarılması yönündeki İmar plan değişikliğine ilişkin; Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü raporun incelenmesi sonucu bahse konu plan tadilatının onaylanması hakkında alınan 02.04.2015 tarih ve 33 sayılı Belediye meclis kararının oybirliği ile devamına.

8-) Gündem harici İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan İlçemiz merkez mahallerini kapsayan Hayrabolu Kesin İlave-Revizyon Uygulama İmar Planlarının incelenmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, incelenmesinin müteakip meclisimizin Ekim ayında yapacağı ikinci toplantısında müzakere edilmesine dair başkanlık teklifinin aynen kabulüne oybirliği ile.

9-) Gündem harici Fen İşleri Müdürlüğünden alınan İlçemiz İlyas Mahallesi Uzunköprü yolu güzergâhında mevcut Toprak Mahsulleri Ofisi’ nin hububat depolarına ait yağmur suyu drenaj hattı yapımı işinin5393 sayılı Belediye kanunun 75/a maddesi hükümlerine göre bedeli alınmak şartı ile Belediyemizce yapılmasına, bu iş ile ilgili sözleşme veya protokol imzalamaya Belediye başkanına yetki verilmesinin aynen kabulüne oybirliği ile.

10-) Belediye Meclisi Ekim ayında yapacağı ikinci toplantı günün 20 Ekim 2015 Salı günü saat 15:30 olarak belirlenmesinin aynen kabulüne oybirliği ile.

 

 

 

 

 

 

Meclis Başkanı                                            Kâtip                                       Kâtip

Fehmi ALTAYOĞLU                                     Dilek ÇEŞMELİ                         Çetin EZER