Hayrabolu Belediyesi
tekirdağ
tekirdağ
Kurumsal

Temmuz Ayı Meclis Kararı

BELEDİYE MECLİSİNİN 03/07/2014 TARİHLİ TEMMUZ AYI TOPLANTISI

KESİNLEŞEN KARAR ÖZETLERİ

                                                          10. Oturum

                                                                                   

GELENLER                                                      GELMEYENLER          

Başkan    :              Fehmi ALTAYOĞLU                                              

Üye         :              Oğuz ÇAKMAK

Üye         :              Fatih ERTEM

Üye         :              Halil BAŞARAN

Üye         :              Dilek ÇEŞMELİ                      

Üye         :              Necdet HACET

Üye         :              Birol IŞILDAR

Üye         :              Hasan AKSU

Üye         :              Bülent CAN

Üye         :              Mehmet EREN

Üye         :              Cengiz İNANÇLI

Üye         :              Sedat DERELİ

Üye         :              Şenol KARABEY

Üye         :              Kazım ATALIK

Üye         :              Çetin EZER

Üye         :              Sebahattin ÖZGÜL                                                                                             

                                                                                                                                            

1-) Belediye Meclisinin 05.06.2014 tarihli Haziran Ayı toplantısına ait kesinleşen karar özeti tutanağının meclis umumi heyetine okunmasıyla düzenlenen şekli ile Belediye Meclisi bilgilendirilmiştir.

2-) Meclis üyesi Atilla ERENSAYIN’ ın 23.06.2014 tarihinde başkanlık makamına sunmuş olduğu istifa dilekçesine istinaden İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı ile yapılan yazışmalar sunucu MHP sinden Yedek üye Sebahattin ÖZGÜL Meclis Üyesi olarak kalan süreyi tamamlamak üzere Belediyemiz meclis toplantılarına katılacaktır.

3-) Gündem harici Fen İşleri Müdürlüğünden alınan İlçemizde yapı devam eden Kanalizasyon ve İçme suyu şebeke hatlarının imar planı uygulaması yapılmayan yerlerden de geçirilmesine dair talep müzekkerenin meclis gündemine alınmasına, gündem maddeleri görüşüldükten sonra müzakere edilmesine dair başkanlık teklifinin aynen kabulüne oybirliği ile.  

4-) Meclis üyesi Atilla ERENSAYIN ın istifası ile 5393 sayılı Kanunun 19. maddesi gereği Belediye Meclis Başkanlık Divanında 2014 Temmuz ayı itibarı ile iki yıl süre ile görev yapmak üzere,

Meclis II. Başkan vekilliği için meclis umumi heyetince yapılan gizli oylama neticesinde tanzim olunan oy tasnif tutanağına göre, Meclis II. Başkan vekilliğine 13 oyla Sebahattin ÖZGÜL’ ün seçilmesine.

5-) Meclis üyesi Atilla ERENSAYIN ın istifası ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi gereği Plan ve Bütçe komisyonu üyeliği için, Meclis başkanının sözlü teklifi üzerine bir üyenin belirlenmesi ile Meclis umumi heyetinde yapılan açık oylama neticesinde; Belediye meclis üyelerinden Sebahattin ÖZGÜL’ ünseçilmesine oybirliği ile.

6-) 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3. fıkrası gereği Avukat Ece SALDAN’ ın 04.07.2014- 31.12.2014 tarihleri arasında tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılmasına ve kendisine aylık net 1.550,00TL maaş üzerinden sözleşme yapılmasına, Ek ödeme oranında % 130 olarak belirlenmesinin aynen kabulüne oybirliği ile.    

7-) Fen İşleri Müdürlüğünden alınan İlçemiz Kahya Mahallesi imar planı 51K-IIIa paftasında tapunun 147 ada, 30 parsellerde Ali KART adına kayıtlı taşınmaz üzerinde meclisimizin 06.02.2014 tarih ve 24 sayılı kararı ile konulan Otopark Şartının kaldırılması ile ilgili İmar plan tadilatı teklifi hakkında İmar Komisyonumuzun 20.06.2014 tarih ve 01 sayılı raporunun bir çekimser oya karşılık oya karşılık aynen kabulüne oyçokluğu ile ( Çekimser oy Cengiz İNANÇLI)

9-) Gündem harici Fen İşleri Müdürlüğünden alınan İlçemizde yapı devam eden Kanalizasyon ve İçme suyu şebeke hatlarının imar planı uygulaması yapılmayan yerlerde açık durumda olmayan İmar yollarından geçirilmesine dair başkanlık teklifinin aynen kabulüne oybirliği ile.  

10-) Ağustos Ayı Meclisimizin tatil ayı olması nedeni ile Belediye Meclisi Eylül ayında yapacağı toplantı günün 04 Eylül 2014 Perşembe günü saat 14:30 olarak belirlenmesinin aynen kabulüne oybirliği ile.

 

Meclis Başkanı                                     Katip                                                    Katip

  Fehmi ALTAYOĞLU                               Dilek ÇEŞMELİ                                      Çetin EZER