Hayrabolu Belediyesi
tekirdağ
tekirdağ
Kurumsal

Nisan Ayı Olağanüstü Meclis Kararı

BELEDİYE MECLİSİNİN 21/04/2014 TARİHLİ NİSAN AYI OLAĞANSÜTÜ TOPLANTISI

KESİNLEŞEN KARAR ÖZETLERİ

                                                          VI. Oturum

                                                                                   

GELENLER                                                      GELMEYENLER          

Başkan    :       Fehmi ALTAYOĞLU                       Üye         :       Fatih ERTEM

Üye         :       Oğuz ÇAKMAK

Üye         :       Halil BAŞARAN

Üye         :       Dilek ÇEŞMELİ               

Üye         :       Necdet HACET

Üye         :       Birol IŞILDAR

Üye         :       Hasan AKSU

Üye         :       Bülent CAN

Üye         :       Mehmet EREN

Üye         :       Cengiz İNANÇLI

Üye         :       Sedat DERELİ

Üye         :       Şenol KARABEY

Üye         :       Kazım ATALIK

Üye         :       Çetin EZER

Üye         :       Atilla ERENSAYIN                                                                                                         

 

1-) Belediye Meclisinin 11.04.2014 tarihli Nisan Ayı toplantısına ait kesinleşen karar özeti tutanağının meclis umumi heyetine okunmasıyla düzenlenen şekli ile Belediye Meclisi bilgilendirilmiştir.

2-) 2014 Yılı Ek Gelir Bütçesinin Kurumsal kodlaması yapılan birimlerin fonksiyonel sınıflandırmalarının birinci düzeyinin oylaması sonucunda Gelir-Gider denk olmak üzere EK GELİR bütçesinin 3.600.000,00TL olarak, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereği aynen kabulüne oy birliği ile.

3-) 2014 Yılı Ek Gider Bütçesinin Kurumsal kodlaması yapılan birimlerin fonksiyonel sınıflandırmalarının birinci düzeyinin oylaması sonucunda Gelir-Gider denk olmak üzere EK GİDER bütçesinin 3.600.000,00TL olarak, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereği aynen kabulüne oy birliği ile.

 

 

 

 

Meclis Başkanı                                      Katip                                                    Katip

   Fehmi ALTAYOĞLU                               Dilek ÇEŞMELİ                                      Çetin EZER