Hayrabolu Belediyesi
tekirdağ
tekirdağ
Kurumsal

Mayıs Ayı II. Meclis Kararı

BELEDİYE MECLİSİNİN 05/05/2014 TARİHLİ MAYIS AYI II. TOPLANTISI

KESİNLEŞEN KARAR ÖZETLERİ

                                                          VII. Oturum

                                                                                   

GELENLER                                                                GELMEYENLER          

Başkan    :              Fehmi ALTAYOĞLU                      Üye         :              Dilek ÇEŞMELİ      

Üye         :              Oğuz ÇAKMAK

Üye         :              Fatih ERTEM

Üye         :              Halil BAŞARAN

Üye         :              Necdet HACET

Üye         :              Birol IŞILDAR

Üye         :              Hasan AKSU

Üye         :              Bülent CAN

Üye         :              Mehmet EREN

Üye         :              Cengiz İNANÇLI

Üye         :              Sedat DERELİ

Üye         :              Şenol KARABEY

Üye         :              Kazım ATALIK

Üye         :              Çetin EZER

Üye         :              Atilla ERENSAYIN                                                                                                                .

1-) Belediye Meclisinin 02.05.2014 tarihli Mayıs Ayı I. Toplantısı ait kesinleşen karar özeti tutanağının meclis umumi heyetine okunmasıyla düzenlenen şekli ile Belediye Meclisi bilgilendirilmiştir.

2-) Uygulanmakta bulunan 2014 Mali yılı Ücret tarifesinde 6360 sayılı kanun kapsamında tüzel kişiliği sona eren Çerkezmüsellim ve Şalgamlı Mahallelerimizde bulunan düğün alanları ve halı saha ücretleri ile Kültür Park alanı düğün alanlarından alınacak ücretlerin belirlenmesi için meclisimizce yapılan değerlendirmeler neticesinde;

20- DÜĞÜN ALANLARI ÜCRET TARİFESİ                                                               :

1- Hayrabolu Kültür Park Çevresi Düğün Alanları     KDV dahil          350,00 TL

2- Çerkezmüsellim Mahallesi Pasaj Düğün Salonu  KDV dahil          120,00 TL

    Çerkezmüsellim Mahallesi Açık Düğün Alanları   KDV dahil            80,00 TL

3- Şalgamlı Mahallesi Açık Düğün Alanları             KDV dahil            80,00 TL

21- HALI SAHA ÜCRET TARİFESİ ÜCRET TARİFESİ                                               :

1- Çerkezmüsellim Mahallesi Halı Saha Bedeli (1 Saat)   KDV dahil    30,00 TL

2- Şalgamlı Mahallesi Halı Saha Bedeli ( 1 Saat )      KDV dahil         30,00 TL olarak hazırlanan ek ücret tarifesinin 4 ret oya karşılık meclisçe aynen kabul ve tasdikine oy çokluğu ile. ( Ret oylar Şenol KARABEY- Atilla ERENSAYIN- Kazım ATALIK ve Çetin EZER) 

3-) Plan Bütçe Komisyonundan alınan uygulanmakta bulunan “Evsel Katı Atık Ücret tarifeleri ” değerlendirilmiş olup 30.04.2014 tarihli Komisyon Raporda belirtilen;

19- EVSEL KATI ATIK BERTARAF ÜCRET TARİFESİ                                                            :

1- Konut- Kentsel (Abone sayısı)              KDV hariç          4,95 TL

2- Okullar (Öğrenci başına                       KDV hariç          0,29 TL

3- Hastaneler (Yatak sayısı)                    KDV hariç          4,50 TL

4- Kamu ( Personel sayısı)                      KDV hariç          2,64 TL

5- Askeri ( Personel sayısı)                     KDV hariç          2,94 TL

6- Restoran- Marketler (m2)                    KDV hariç          2,75 TL

7- Oteller (Yatak sayısı)                          KDV hariç          4,43 TL

8- Diğer ticarethaneler (Personel sayısı)   KDV hariç          6,11 TL

9- Sanayiler (Personel sayısı)                  KDV hariç          16,41 TL  Evsel atık toplama ve bertaraf bedelleri aylık olarak su abone faturaları ile birlikte tahsil edilir.

Plan Bütçe Komisyonunca belirlenen “Evsel Katı Atık Ücret tarifeleri” nin aynen kabulüne oy birliği ile.         

4-) 5393 sayılı Belediye Kanunun 32. maddesi gereği Meclis başkan ve üyelerine,meclis toplantılarına ve ihtisas komisyonları toplantılarına katıldıkları her gün için brüt 68,44 TL huzur hakkı ücreti verilmesinin aynen kabulüne oybirliği ile.

5-) İlçemiz İlyas Mahallesi Ergün ONAY ve Fikret AKSOY adlarına kayıtlı, İmar Planı 51K-IVa paftasında tapunun, 227 ada, 11 parselde kayıtlı gayrimenkul ile ilgili olarak meclisimizin 03.12.2009 tarih ve 77 sayılı kararı ile mevcut planın iptal edildiği belirtilerek bahse konu parselin “ Konut+ Ticaret Alanı” olarak planlanması yönündeki İmar Plan tadilatı talebinin detaylı bir şekilde incelenmek üzere İmar komisyonuna havale edilmesine, incelenmesini müteakip meclisimizin gelecek toplantısında müzakere edilmesine dair başkanlık teklifinin aynen kabulüne oybirliği ile.

6-) İlçemiz Kahya Mahallesi İmar Planı 51K-IIId paftasında tapunun 417 ada, 91 parselde İRTEM Tarım Mak. San. Tic. Ltd. Şti.adına kayıtlı taşınmazın yapılaşma durumunun E=1.00 ve H= Tekirdağ Caddesinden içeriye doğru 30 mt.lik bant dışında kalan kısmın 7,50 metre olarak değiştirilmesi (5.50 metre olan yerin 7.50 metre olması) ve parsel sınırları dikkate alınarak ara yola bakan cephesinde düzenleme yapılması yönünde hazırlanan İmar plan tadilatı talebinin detaylı bir şekilde üzere İmar komisyonuna havale edilmesine, incelenmesini müteakip meclisimizin gelecek toplantısında müzakere edilmesine dair başkanlık teklifinin aynen kabulüne oybirliği ile.

7-) İlçemiz İlyas Mahallesi İmar Planı 51K-IVb paftasında tapunun 402 ada, 113 parselde Halil KOŞAR adına kayıtlı taşınmazın komşuluğunda yer alan kadastral boşluğun “yol alanı minimum 3 metre genişliğinde servis yolu” olarak planlanması yönündeki Uygulama İmar Plan tadilatı talebinin detaylı bir şekilde üzere İmar komisyonuna havale edilmesine, incelenmesini müteakip meclisimizin gelecek toplantısında müzakere edilmesine dair başkanlık teklifinin aynen kabulüne oybirliği ile.

8-) İlçemiz İlyas Mahallesi İmar Planı 51K-IIIa paftasında tapunun 256 ada, 5 parselde Metin UMAR adına kayıtlı taşınmaz Bitişik Nizam 5 katlı Kentsel ve Bölgesel İş Merkezleri alanı+ Bitişik nizam 3 katlı meskûn konut alanı olarak planlanmıştır. Bahse konu parselin çevresinde binaların 5 katlı olmasının emsal teşkil edeceği, yapılacak binanın statiği ve estetiği ile çevreye uyumlu bir yapı yapılabilmesi gerekçeleri ile 256 ada, 5 parselin tamamının “bitişik nizam 5 kat” olarak planlanması yönündeki Uygulama İmar Plan tadilatı talebinin detaylı bir şekilde üzere İmar komisyonuna havale edilmesine, incelenmesini müteakip meclisimizin gelecek toplantısında müzakere edilmesine dair başkanlık teklifinin aynen kabulüne oybirliği ile.

9-) İlçemiz İlyas Mahallesi Eski Bağlar Sokakta İmar Planı 51K-IIIa paftasında tapunun 473 ada, 75 Parselde Demirbaş İnş.Oto.Mob. Tar.Ür.Tic.Ltd.Şti. adına kayıtlı taşınmaz Bitişik Nizam 4 katlı Meskun konut alanı olarak planlanmıştır. İlçemizin OSB’ deki doluluk oranındaki arıtışı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olması ile beklenen nüfus artışı nedeni ile 15 metrelik geniş bir yola cepheli olması gerekçeleri ile parselin tamamının bitişik nizam 5 kat olarak planlanması (zemin ve bodrum katlar birlikte kullanılmak üzere, istenildiği takdirde günlük ticarete hizmet verecek alanlar yapılmasına olanak sağlayacak şekilde) yönündeki Uygulama İmar Plan tadilatı talebinin detaylı bir şekilde üzere İmar komisyonuna havale edilmesine, incelenmesini müteakip meclisimizin gelecek toplantısında müzakere edilmesine dair başkanlık teklifinin iki çekimser oya karşılık aynen kabulüne oyçokluğu ile. ( Çekimser oylar Bülent CAN- Mehmet EREN)

10-) İlçemiz Hisar Mahallesi Alpullu Caddesi İmar Planı 51K-IIIa paftasında tapunun 1 ada, 47 Parselde Demirbaş İnş.Oto.Mob. Tar.Ür.Tic.Ltd.Şti. adına kayıtlı taşınmaz Bitişik Nizam 5 katlı Kentsel ve Bölgesel İş Merkezleri alanı+ Bitişik nizam 3 katlı meskun konut alanı olarak planlanmıştır. Yapılacak binanın mimari projesinde ve estetik görüntüsünde sorunlar yaşandığı gerekçeleri ile parselin tamamının Bitişik Nizam 5 katlı Kentsel ve Bölgesel İş Merkezleri alanı olarak planlanması yönündeki Uygulama İmar Plan tadilatı talebinin detaylı bir şekilde üzere İmar komisyonuna havale edilmesine, incelenmesini müteakip meclisimizin gelecek toplantısında müzakere edilmesine dair başkanlık teklifinin iki çekimser oya karşılık aynen kabulüne oyçokluğu ile. ( Çekimser oylar Bülent CAN- Mehmet EREN )

11-) İlçemiz Kahya Mahallesi Malkara Caddesi İmar Planı 51K-IIIa paftasında, tapunun 147 ada, 30 parselde Ali KART adına kayıtlı taşınmaz üzerinde tek parselde iki farklı kat nizamının ve iki farklı fonksiyonun olması mimari ve statik tasarım açısından sorun teşkil edeceği, söz konusu parsellerin kent merkezinde olması ve 17 metrelik Malkara Caddesine cepheli olması nedenleri ile bahse konu plan tadilatının plan notları bölümüne komisyonumuzca istenilen “147 ada 30 parselin ihtiyacı olan Otopark Alanı parselin kendi bünyesinde sağlanacaktır” plan notunun eklenmesi yönündeki İmar plan değişikliğine ilişkin Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü raporun incelenmesi sonucu bahse konu plan tadilatının onaylanması hakkında alınan 06.02.2014 tarih ve 24 sayılı Belediye meclis kararının 2 çekimser oya karşılık oy çokluğu ile devamına. (Çekimser oylar Atilla ERENSAYIN- Halil BAŞARAN)

12-) İlçemiz İlyas Mahallesi İmar Planı 51K-IVb paftasında tapunun 222 ada, 25-37 numaralı parsellerde Hayri ÇITAK ve Şevket ÇITAK adlarına kayıtlı taşınmazların kent merkezine yakın olması ve 15 metrelik Yola cepheli olması itibarı ile 15 metrelik Yola cepheli olması itibarı ile hazırlatılan Uygulama İmar Planın Plan notları bölümüne komisyonumuzca istenilen “Uygulamadan önce 222 ada 25 ve 37 parseller tevhit edilecektir” ve  “222 ada 25 ve 37 parsellerin ihtiyacı olan otopark alanı parsellerin kendi bünyesinde sağlanacaktır” plan notlarının eklenmesi yönündeki İmar plan değişikliğine ilişkin Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü raporun incelenmesi sonucu bahse konu plan tadilatının onaylanması hakkında alınan 06.02.2014 tarih ve 23 sayılı Belediye meclis kararının 2 çekimser oya karşılık oy çokluğu ile devamına. (Çekimser oylar Atilla ERENSAYIN- Halil BAŞARAN)

13-) Fen İşleri Müdürlüğünden alınan İlçemiz İlyas Mahallesi Kırmacı höyüğü mevkiinde İmar Planı 51K-IVa paftasında tapunun 549 ada, 1-2-5-6-11-12-13-14 numaralı parsellerde Mustafa İLHAN ve İbrahim YARARLI adlarına kayıtlı taşınmazların yer aldığı 18. madde uygulaması sonucu oluşan 549 adanın da içinde bulunduğu alanda uygulamada karşılaşılan parselasyon planı- imar planı hatları uyumsuzluğunun giderilmesi amacı ile 549 adayı ve cepheli olduğu İmar Yollarını kapsayacak şekilde mer’i Uygulama Planındaki İmar hatlarının parselasyon planındaki cephe hatlarına kaydırılmasına ve 549 ada 1-2-5-6-11-12-13-14 parsellerin “ Kentsel ve Bölgesel İş Merkezleri Alanı ” olarak planlaması yönünde hazırlatılan Plan tadilatının Plan notları bölümüne komisyonumuzca istenilen “ Parsel büyüklüğü şartlarının (cephe,derinlik vb.) sağlanamadığı durumlarda,Ayrık/ İkiz Nizam yapı izni vermeye Hayrabolu Belediyesinin ilgili birimi yetkilidir.” Ve

 “549 ada 1-2-4-5-11-12-13-14 parsellerin ihtiyacı olan Otopark Alanı parsellerin kendi bünyesinde sağlanacaktır” plan notunun eklenmesi yönündeki İmar plan değişikliğine ilişkin Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü raporunun incelenmesi sonucu bahse konu plan tadilatının onaylanması hakkında alınan 06.02.2014 tarih ve 26 sayılı Belediye meclis kararının 2 çekimser oya karşılık oy çokluğu ile devamına. (Çekimser oylar Atilla ERENSAYIN- Halil BAŞARAN)

14-) İlçemiz Kahya Mahallesi İmar Planı 51K-IIId paftasında tapunun 141 ada 11-12 parsellerde Halil BAYIR adına kayıtlı taşınmazların kent merkezine yakın mesafede yer alması nedeniyle, parsellerin tamamında kat adedinin 4 katta sabit kalması şartı ile “ Kentsel ve Bölgesel İş Merkezi Alanı” olarak planlanması yönünde hazırlatılan Plan tadilatının Plan notları bölümüne komisyonumuzca istenilen, “141 ada 11-12 parsellerin ihtiyacı olan Otopark Alanı parsellerin kendi bünyesinde sağlanacaktır” plan notunun eklenmesi yönündeki İmar plan değişikliğine ilişkin Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü raporunun incelenmesi sonucu bahse konu plan tadilatının onaylanması hakkında alınan 06.02.2014 tarih ve 28 sayılı Belediye meclis kararının 2 çekimser oya karşılık oy çokluğu ile devamına. (Çekimser oylar Atilla ERENSAYIN- Halil BAŞARAN)

15-) Belediye Meclisi Haziran ayında yapacağı toplantı günün 05 HAZİRAN 2014 Perşembe günü saat 14:30 olarak belirlenmesinin aynen kabulüne oybirliği ile

 

Meclis Başkanı                                      Katip                                                    Katip

   Fehmi ALTAYOĞLU                               Fatih ERTEM                                        Çetin EZER