Hayrabolu Belediyesi
tekirdağ
tekirdağ
Kurumsal

Mayıs Ayı Meclis Kararı

BELEDİYE MECLİSİNİN 02/05/2014 TARİHLİ MAYIS AYI TOPLANTISI

KESİNLEŞEN KARAR ÖZETLERİ

                                                          VI. Oturum

                                                                                   

GELENLER                                                      GELMEYENLER          

Başkan    :              Fehmi ALTAYOĞLU                                              

Üye         :              Oğuz ÇAKMAK

Üye         :              Fatih ERTEM

Üye         :              Halil BAŞARAN

Üye         :              Dilek ÇEŞMELİ                      

Üye         :              Necdet HACET

Üye         :              Birol IŞILDAR

Üye           :            Hasan AKSU

Üye         :              Bülent CAN

Üye         :              Mehmet EREN

Üye         :              Cengiz İNANÇLI

Üye           :            Sedat DERELİ

Üye         :              Şenol KARABEY

Üye         :              Kazım ATALIK

Üye         :              Çetin EZER

Üye           :            Atilla ERENSAYIN                                                                                                                .

 

1-) Belediye Meclisinin 21.04.2014 tarihli Nisan Ayı olağanüstü toplantısına ait kesinleşen karar özeti tutanağının meclis umumi heyetine okunmasıyla düzenlenen şekli ile Belediye Meclisi bilgilendirilmiştir.

2-) Gündem harici Plan Bütçe Komisyonundan alınan uygulanmakta bulunan “Evsel Katı Atık Ücret tarifeleri” değerlendirilmiş olup 30.04.2014 tarihli Komisyon Raporunun görüşülmek üzere meclis gündemine alınmasına dair başkanlık teklifinin aynen kabulüne oybirliği ile.

3-) Gündem harici Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan 5393 sayılı Belediye Kanunun 32. maddesi gereği Meclis başkan ve üyelerine, meclis toplantılarına ve ihtisas komisyonları toplantılarına katıldıkları her gün için ödenecek huzur hakkı ücretinin belirlenmesine dair müzekkerenin meclis gündemine alınmasına dair başkanlık teklifinin aynen kabulüne oybirliği ile.

4-) Gündem harici Fen İşleri Müdürlüğünden alınan, İlçemiz İlyas Mahallesi İmar Planı 51K-IVa paftasında tapunun, 227 ada, 11 parselde Ergün ONAY ve Fikret AKSOY adlarına kayıtlı gayrimenkul ile ilgili olarak meclisimizin 03.12.2009 tarih ve 77 sayılı kararı ile mevcut plan iptal edilerek arazi plansız kalmıştır. Gayrimenkul sahipleri tarafından talep edilen İmar Plan Tadilatı talebinin meclis gündemine alınmasına dair başkanlık teklifinin aynen kabulüne oybirliği ile.

5-) Gündem harici Fen İşleri Müdürlüğünden alınan, İlçemiz Kahya Mahallesi İmar Planı 51K-IIId paftasında tapunun 417 ada, 91 parselde İRTEM Tarım Mak. San. Tic. Ltd. Şti.adına kayıtlı taşınmaz üzerinde talep edilen İmar plan tadilatı talebinin meclis gündemine alınmasına dair başkanlık teklifinin aynen kabulüne oybirliği ile.

6-) Gündem harici Fen İşleri Müdürlüğünden alınan, İlçemiz İlyas Mahallesi İmar Planı 51K-IVb paftasında tapunun 402 ada, 113 parselde Halil KOŞAR adına kayıtlı taşınmaz üzerinde talep edilen İmar plan tadilatı talebinin meclis gündemine alınmasına dair başkanlık teklifinin aynen kabulüne oybirliği ile.

7-) Gündem harici Fen İşleri Müdürlüğünden alınan, İlçemiz İlyas Mahallesi İmar Planı 51K-IIIa paftasında tapunun 256 ada,5 parselde Metin UMAR adına kayıtlı taşınmaz üzerinde talep edilen İmar plan tadilatı talebinin meclis gündemine alınmasına dair başkanlık teklifinin aynen kabulüne oybirliği ile.

8-) Gündem harici Fen İşleri Müdürlüğünden alınan, İlçemiz İlyas Mahallesi İmar Planı 51K-IIIa paftasında tapunun 473 ada, 75 Parselde Demirbaş İnş.Oto.Mob. Tar.Ür.Tic.Ltd.Şti. adına kayıtlı taşınmaz üzerinde talep edilen İmar plan tadilatı talebinin meclis gündemine alınmasına dair başkanlık teklifinin aynen kabulüne oybirliği ile.

9-) Gündem harici Fen İşleri Müdürlüğünden alınan, İlçemiz Hisar Mahallesi İmar Planı 51K-IIIa paftasında tapunun 1 ada, 47 Parselde Demirbaş İnş.Oto.Mob. Tar.Ür.Tic.Ltd.Şti. adına kayıtlı taşınmaz üzerinde talep edilen İmar plan tadilatı talebinin meclis gündemine alınmasına dair başkanlık teklifinin aynen kabulüne oybirliği ile.

10-) Gündem harici Fen İşleri Müdürlüğünden alınan İlçemiz Kahya Mahallesi imar planı 51K-IIIa paftasında tapunun 147 ada, 30 parsellerde Ali KART adına kayıtlı taşınmazlar üzerinde meclisimizin 06.02.2014 tarih ve 24 sayılı kararı ile onaylanan Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Tekirdağ İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce hazırlanan raporun meclis gündemine alınmasına dair başkanlık teklifinin aynen kabulüne oy birliği ile.

11-) Gündem harici Fen İşleri Müdürlüğünden alınan İlçemiz İlyas Mahallesi İmar Planı 51K-IVb paftasında tapunun 222 ada, 25-37 numaralı parsellerde Hayri ÇITAK ve Şevket ÇITAK adlarına kayıtlı taşınmazlar üzerinde meclisimizin 06.02.2014 tarih ve 23 sayılı kararı ile onaylanan Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Tekirdağ İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce hazırlanan raporun meclis gündemine alınmasına dair başkanlık teklifinin aynen kabulüne oy birliği ile.

12-) Gündem harici Fen İşleri Müdürlüğünden alınan İlçemiz İlyas Mahallesi Kırmacı höyüğü mevkiinde İmar Planı 51K-IVa paftasında tapunun 549 ada, 1-2-5-6-11-12-13-14 numaralı parsellerde Mustafa İLHAN ve İbrahim YARARLI adlarına kayıtlı taşınmazlar üzerinde meclisimizin 06.02.2014 tarih ve 26 sayılı kararı ile onaylanan Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Tekirdağ İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce hazırlanan raporun meclis gündemine alınmasına dair başkanlık teklifinin aynen kabulüne oy birliği ile.

13-) Gündem harici Fen İşleri Müdürlüğünden alınan İlçemiz Kahya Mahallesi İmar Planı 51K-IIId paftasında tapunun 141 ada 11-12 parsellerde Halil BAYIR adına kayıtlı taşınmazlar üzerinde meclisimizin 06.02.2014 tarih ve 28 sayılı kararı ile onaylanan Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Tekirdağ İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce hazırlanan raporun meclis gündemine alınmasına dair başkanlık teklifinin aynen kabulüne oy birliği ile.

Meclis Başkanının sözlü teklifi üzerine ;

       Meclis gündemine Gündem harici alınmış bulunan 12 adet gündem harici önergelerin Meclisimizin Mayıs Ayında yapacağı ikinci toplantısında müzakere edilmesine dair başkanlık teklifinin aynen kabulü ile yukarıda Meclis gündemine alınmış bulunan 12 adet Gündem Harici Önergenin Meclisimizin Mayıs ayında 05.05.2014 Pazartesi günü yapacağı ikinci toplantısında müzakere edilmesinin aynen kabulüne oybirliği ile.

14-) Belediyemiz 2013 yılına ait Kesin Hesap ve Muhasip İdare Cetvellerinin düzenlenen şekli ile bir çekimser oya karşılık aynen kabul ve tasdikine oy çokluğu ile ( Çekimser oy Atilla ERENSAYIN)

15-) Uygulanmakta bulunan 2014 Mali yılı Ücret tarifesinde 6360 sayılı kanun kapsamında tüzel kişiliği sona eren Çerkezmüsellim ve Şalgamlı Mahallelerimizde bulunan düğün alanları ve halı saha ücretleri ile Kültür Park alanı düğün alanlarından alınacak ücretlerin belirlenmek üzere konunun Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, dair başkanlık teklifinin 4 çekimser oya karşılık aynen kabulüne oy çokluğu ile. (Çekimser oylar Şenol KARABEY- Atilla ERENSAYIN- Kazım ATALIK- Çetin EZER)

16-) Belediyemiz norm kadroları ile meclis umumi heyetince yapılan müzakere neticesinde Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarına dair yönetmelikte yapılan değişiklikle C-7 Büyükşehir İlçe Belediyesi grubu giren Belediyemiz norm kadrolara ait cetvellerin düzenlenen şekli ile aynen kabul ve tasdikine oybirliği ile.

17-) Belediyemizce her yıl yapılmakta olan ve bu yılda 24. sü yapılması planlanan “AYÇİÇEĞİ FESTİVALİ” nin 14-17 Ağustos 2014 tarihleri arasında yapılmasına dair başkanlık teklifinin aynen kabulüne oybirliği ile.

18-) 4081 sayılı Kanunun 4. maddesi gereği Çiftçi Malları Koruma Meclisi yapılan gizli oylama neticesinde;

Asil üyelikleri için Bülent CAN- Osman ÖZCAN- Salih YÜKSEL- Sertan KESKİN ve Mustafa YÜKSEL’ in

Yedek Üyeliklerine de Sadık BAYSAL- Hasan Hüseyin UÇAL- Süleyman ARTANLAR- Oğuz ENGİN ve İsmail SERİN nin seçilmelerine.

19-) 4081 sayılı Kanunun 4. maddesi gereği Çiftçi Malları Murakabe Heyeti yapılan gizli oylama neticesinde ;

Asil üyelikleri için Bülent BAŞOL- Erol ÖZTEMEL- İsmail YAVUZ- Sabri Salih KAYMAZ ve Üzeyir ÖZLÜ’ un

Yedek Üyeliklerine de Rahim SEZEN- Ergin UYSAL- Mustafa KIRBIYIK- İlyas ÇETİNER ve Hüseyin DAMAR’ ın seçilmelerine.

20-) İlçemiz İlyas Mahallesi İmar Planı 51K-III a paftasında yer alan tapunun 244 ada, 27-34- 35-42 numaralı parsellerde Emine ALTAY- İzzet ÖZKAN- Adviye ÖZKAN-Eyyüp GÜLEN ve  Halil BAYIR adlarına kayıtlı parsellerde iki farklı kat nizamının ve iki farklı fonksiyonun olmasının mimari ve statik tasarım açısından sorun teşkil edeceği kanaatine varılmış olup, ayrıca söz konusu parsellerin kent merkezinde yer alması, çevresindeki yapıların 4 kat olarak yapılaşmış olması itibarı ile söz konusu parsellere tek kat üzerinden (4 Kat) yapılaşma verilmesi, kamusal alanlar dışında kalan bölümlerin meskun konut alanı olarak planlanması (zemin kat ile bodrum katlarda ticaret yapılabilmesi olanak verilecek şekilde) yönündeki İmar Plan değişikliğinin plan notları bölümüne komisyonumuzca istenilen “244 ada, 27-34-35-42 numaralı parselin ihtiyacı olan Otopark Alanı parsellerin kendi bünyesinde sağlanacaktır”

plan notunun eklenmesi ve bu doğrultuda hazırlanan İmar Plan tadilatının 3194 sayılı İmar kanununun 8/b maddesi gereği meclisçe onaylanmasının 1 çekimser oya karşılık aynen kabulüne oyçokluğu ile. ( Çekimser oy Atilla ERENSAYIN)

21-) Meclis Gündemine gündem harici alınan önergeleri müzakere etmek üzere Meclisimizin Mayıs ayında yapacağı ikinci toplantı gününün 05 Mayıs 2014 Pazartesi günü saat 14;30 olarak belirlenmesinin aynen kabulüne oybirliği ile

 

Meclis Başkanı                                      Katip                                                    Katip

   Fehmi ALTAYOĞLU                               Dilek ÇEŞMELİ                                      Çetin EZER