Hayrabolu Belediyesi
tekirdağ
tekirdağ
Kurumsal

Kasım Ayı Meclis Kararı

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 06/11/2014 TARİHLİ KASIM TOPLANTISI

KESİNLEŞEN KARAR ÖZETLERİ

                                                                                                 14. Oturum

            GELENLER                                                                             GELMEYENLER          

Başkan     :             Fehmi ALTAYOĞLU                                               Üye         :Cengiz İNANÇLI (izinli)

Üye          :             Oğuz ÇAKMAK                                                     

Üye         :              Fatih ERTEM

Üye         :              Halil BAŞARAN

Üye         :              Dilek ÇEŞMELİ                      

Üye         :              Necdet HACET

Üye         :              Birol IŞILDAR

Üye         :             Hasan AKSU

Üye         :              Bülent CAN

Üye         :              Mehmet EREN

Üye          :             Sedat DERELİ

Üye         :              Şenol KARABEY

Üye         :              Kazım ATALIK

Üye         :              Çetin EZER

Üye          :             Sebahattin ÖZGÜL                                                                                              :

 

1-Belediye Meclisinin 20.10.2014 tarihli Ekim ayı ikinci toplantısına ait kesinleşen karar özeti tutanaklarının meclis umumi heyetine okunması ile düzenlenen şekli ile Belediye Meclisi bilgilendirilmiştir.

 

2-Belediye Meclis üyemiz Cengiz İNANÇLI’ nın ilgi dilekçesinde mazeretini beyan etmesi ile Meclisimizin 06.11.2014 tarihli Kasım ayı toplantısına izinli sayılmasının aynen kabulüne.

 

3- İlçemiz İlyas Mahallesi Alpullu Caddesi karayolunun altında yer alan Hayrabolu Osmanlı Köprüsü ve Yakın

Çevresine ait Belediye Meclisimizin 05.09.2013 tarih ve 73 sayılı kararı ile onaylanan İmar Plan Tadilatına, yapılan

itirazların incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, Komisyonumuzca gerekli incelemelerin yapılarak konunun Meclisimizin Aralık ayında yapacağı toplantısında karara bağlanmasına dair başkanlık teklifinin oybirliği ile kabulüne. 

    

4- İlçemiz İlyas Mahallesi 210 ada, 8 Parsel ile, 211 ada, 39 parsel’ in içerisinde bulunan alanın “Sosyal- Kültürel Tesis Alanı” olarak değiştirilmesine yönelik Belediye Meclisimizin 05.09.2013 tarih ve 75 sayılı kararı ile onaylanan İmar Plan Tadilatına, yapılan itirazın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, Komisyonumuzca gerekli incelemelerin yapılarak konunun Meclisimizin Aralık ayında yapacağı toplantısında karara bağlanmasına dair başkanlık teklifinin oybirliği ile kabulüne. 

 

5-Belediye Meclisinin Aralık ayında yapacağı toplantı günün 04 Aralık Perşembe günü saat 14:30 olarak belirlenmesinin aynen kabulüne oybirliği ile.