Hayrabolu Belediyesi
tekirdağ
tekirdağ
Kurumsal

Ekim Ayı Meclis Kararı-2

GELENLER                                                                   GELMEYENLER          

Başkan    :              Fehmi ALTAYOĞLU                          Üye         :              Kazım ATALIK

Üye         :              Oğuz ÇAKMAK                                 Üye         :              Çetin EZER

Üye         :              Fatih ERTEM

Üye         :              Halil BAŞARAN

Üye         :              Dilek ÇEŞMELİ                      

Üye         :              Necdet HACET

Üye         :              Birol IŞILDAR

Üye           :            Hasan AKSU

Üye         :              Bülent CAN

Üye         :              Mehmet EREN

Üye         :              Cengiz İNANÇLI

Üye           :            Sedat DERELİ

Üye         :              Şenol KARABEY

Üye           :            Sebahattin ÖZGÜL                                                                                              :

1-Belediye Meclisinin 02.10.2014 tarihli Ekim ayı birinci toplantısına ait kesinleşen karar özeti tutanaklarının meclis umumi heyetine okunması ile düzenlenen şekli ile Belediye Meclisi bilgilendirilmiştir.

2-Belediye Meclis üyelerimizden Kazım ATALIK ile Çetin EZER’ in ilgi dilekçelerinde mazeretlerini belirtmeleri ile Meclisimizin 20.10.2014 tarihli Ekim ayı ikinci toplantısına izinli sayılmalarının aynen kabulüne.

3-Belediye Meclisinin 02.10.2014 tarih ve 101 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen 2015 Yılı bütçe ve ekleri komisyonca gerekli incelemeler ve düzenlemeler yapılmış olup, hazırlanmış bulunan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun düzenlenen şekli ile Belediye Meclisinin bilgilendirildiğine.

4-2015 Yılı Gelir Bütçesinin Kurumsal kodlaması yapılan birimlerin fonksiyonel sınıflandırmalarının birinci düzeyinin oylaması sonucunda Gelir-Gider denk olmak üzere GELİR bütçesinin 21.700.000,00TL olarak, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereği oybirliği ile kabulüne.

5-2015 Yılı Gider Bütçesinin Kurumsal kodlaması yapılan birimlerin fonksiyonel sınıflandırmalarının birinci düzeyinin oylaması sonucunda Gelir-Gider denk olmak üzere GİDER bütçesinin 21.700.000,00TL olarak, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereği oybirliği ile kabulüne.

6- 2015 Yılı 3’ er aylık Finansman Programının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereği aynen kabulüne oy birliği ile.

7- 2015 Yılı 3’ er aylık Harcama Programının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereği aynen kabulüne oy birliği ile.

8- 2016 ve 2017 Yıllarına ait Çoklu Yıllı Gelir ve Gider Bütçelerinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereği aynen kabulüne oy birliği ile.

9- 2015 Yılında uygulanacak Belediye Bütçe Kararnamesinin (12) madde olarak uygulanmasının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereği aynen kabulüne oy birliği ile.

10- 2015 Yılında uygulanacak olan Vergi- Harçlar ile Ücretler tarifelerinin meclis umumi heyetince yapılan görüşmelerde aynen kabulüne oy birliği ile.

11- Belediye Meclisinin Kasım ayında yapacağı toplantı günün 06 Kasım Perşembe günü saat 14:30 olarak belirlenmesinin aynen kabulüne oybirliği ile.