Hayrabolu Belediyesi
tekirdağ
tekirdağ
Kurumsal

Ekim Ayı Meclis Kararı

BELEDİYE MECLİSİNİN 02/10/2014 TARİHLİ EKİM AYI TOPLANTISI

KESİNLEŞEN KARAR ÖZETLERİ

                                                          12. Oturum

                                                                                   

GELENLER                                                                            GELMEYENLER                      

Başkan    :              Fehmi ALTAYOĞLU                                Üye         :             Kazım ATALIK ( İZİNLİ)

Üye         :              Oğuz ÇAKMAK                                     

Üye         :              Fatih ERTEM

Üye         :              Dilek ÇEŞMELİ                      

Üye         :              Necdet HACET

Üye         :              Birol IŞILDAR

Üye         :              Halil BAŞARAN

Üye         :              Hasan AKSU

Üye         :              Bülent CAN

Üye         :              Mehmet EREN

Üye         :              Cengiz İNANÇLI

Üye          :             Sedat DERELİ

Üye         :              Şenol KARABEY

Üye         :              Çetin EZER

Üye          :             Sebahattin ÖZGÜL                                                                                                                                                                                         

1-) Belediye Meclisinin 04.09.2014 tarihli Eylül Ayı toplantısına ait kesinleşen karar özeti tutanağının meclis umumi heyetine okunmasıyla düzenlenen şekli ile Belediye Meclisi bilgilendirilmiştir.

2-) Belediye Meclis üyelerimizden Kazım ATALIK’ ın ilgi dilekçesinde mazeretini beyan etmesi ile Meclisimizin 02.10.2014 tarihli Ekim Ayı toplantısına izinli sayılmasının aynen kabulüne oybirliği ile.

3-) 2015 Yılı Belediye Bütçesinin daha detaylı incelenmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, incelenmesini müteakip Belediye Meclisinin Ekim Ayında yapacağı ikinci toplantısında müzakere edilmesine dair başkanlık teklifinin aynen kabulüne oybirliği ile.

4-) Belediye Meclisinin 03.05.2012 tarih ve 44 sayılı kararı ile onaylanan Belediyemizin 6. Beş Yıllık İmar Programına ek İmar Programı yapmak üzere gerekli çalışmalarının yapılması için konunun Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine dair başkanlık teklifinin aynen kabulüne oybirliği ile.

5-) İlçemiz Hacıllı, Kabahöyük, Karabürçek, Örey ,Soylu, Şalgamlı Mahalle’lerindeki yapılacak Kadastro çalışmalarına görev yapacak her mahalleden 6 kişi olmak üzere toplam 36 bilirkişi üyelerinin meclisçe belirlenen isimlerin aynen kabulüne oybirliği ile.

6-) 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3. fıkrası gereği Harita Mühendisi İhsan Berker ÇİNPOLAT’ ın 08.10.2014- 31.12.2014 tarihleri arasında tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılmasına ve kendisine aylık net 1.550,00TL maaş üzerinden sözleşme yapılmasına, Ek ödeme oranında % 130 olarak belirlenmesinin aynen kabulüne iki çekimser oya karşılı oyçokluğu ile ( Çekimser oylar Çetin EZER- Şenol KARABEY)    

Meclis Başkanının sözlü teklifi üzerine;

Meclis gündeminde bulunan; Belediye Meclisinin 03.05.2012 tarih ve 44 sayılı kararı ile onaylanan Belediyemizin 6. Beş Yıllık İmar Programına Ek İmar Programı yapılması için gerekli çalışmaları yapmak ve meclisimize rapor vermek üzere

oturuma saat; 15;05 itibarı ile 10;00 dakika ara verilmiştir.

02.10.2014 (12. oturum II birleşim) saat: 15;15.

7-) Belediye Meclisinin 03.05.2012 tarih ve 44 sayılı kararı ile onaylanan Belediyemizin 6. Beş yıllık İmar Programına ek olarak, Meclis İmar Komisyonunca hazırlanan ( Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı yapımı ile Açık Kapalı Pazar yeri yapımı) na ait Ek İmar programının düzenlenen şekli ile aynen kabul ve tasdikine oybirliği ile

8-) Belediye Meclisi Ekim ayında yapacağı ikinci toplantı günün 20 EKİM 2014 Pazartesi günü saat 16:00 olarak belirlenmesinin aynen kabulüne oybirliği ile.