Hayrabolu Belediyesi
tekirdağ
tekirdağ
Kurumsal

Aralık Ayı Meclis Kararı

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 04/12/2014 TARİHLİ ARALIK AYI TOPLANTISI

KESİNLEŞEN KARAR ÖZETLERİ

                                                                                                 14. Oturum

            GELENLER                                                                 GELMEYENLER          

Başkan     :             Fehmi ALTAYOĞLU                                                                

Üye          :             Oğuz ÇAKMAK                                                     

Üye         :              Fatih ERTEM

Üye         :              Halil BAŞARAN

Üye         :              Dilek ÇEŞMELİ                      

Üye         :              Necdet HACET

Üye         :              Birol IŞILDAR

Üye         :              Hasan AKSU

Üye         :              Bülent CAN

Üye         :              Mehmet EREN

Üye         :              Cengiz İNANÇLI

Üye          :             Sedat DERELİ

Üye         :              Şenol KARABEY

Üye         :              Kazım ATALIK

Üye         :              Çetin EZER

Üye          :             Sebahattin ÖZGÜL                                                                                              :

1-Belediye Meclisinin 06.11.2014 tarihli Kasım ayı toplantısına ait kesinleşen karar özeti tutanaklarının meclis umumi heyetine okunması ile düzenlenen şekli ile Belediye Meclisi bilgilendirilmiştir.

2-Gündem harici Meclis Üyesi Necdet HACET’ in 27 Kasım 2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği “nin 21. Maddesinde yapılan değişiklik neden ile Meclis İmar Komisyon Üyeliğinden istifasına dair dilekçesinin meclis gündemine alınmasına ve gündemin dördüncü maddesi olarak  müzakere edilmesi dair başkanlık teklifinin aynen kabulüne oybirliği ile.

3- Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan 2014 Yılı Belediyemiz Gider Bütçesinde yılsonuna kadar yetersiz kalacağı anlaşılan harcama kalemlerine Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.ve 38. maddeleri gereğince ilgili kalemler tertiplerinde aktarma yapılmasının aynen kabulüne oybirliği ile.

4- İlçemiz İlyas Mahallesi Alpullu Caddesi karayolunun altında yer alan Hayrabolu Osmanlı Köprüsü ve Yakın

Çevresine ait Uygulama İmar Plan Tadilatına yapılan itirazların Red’ dine Belediye Meclisinin 05.09.2013 tarih ve 73 sayılı kararı ile onaylanan İmar Plan tadilatının aynen uygulanmasına oybirliği ile kabulüne.

5- İlçemiz İlyas Mahallesi 210 ada, 8 Parsel ile, 211 ada, 39 parsel’ in içerisinde bulunan alanın “Sosyal- Kültürel Tesis Alanı” olarak değiştirilmesine yönelik onaylanan İmar Plan Tadilatına, yapılan itirazın Red’ dine Belediye Meclisinin 05.09.2013 tarih ve 75 sayılı kararı ile onaylanan İmar Plan tadilatının aynen uygulanmasına oybirliği ile kabulüne.

6-Meclis üyesi Necdet HACET’ in İmar Komisyon üyelinden istifasının oybirliği ile kabulüne, İmar Komisyonuna bir üyenin belirlenmesi için Meclis üyelerinden Birol IŞILDAR aday olmuş ve Necdet HACET’ ten boşalan İmar Komisyon üyeliği için yapılan oylama neticesinde Birol IŞILDAR’ın 5393 sayılı Belediye kanununun 24. maddesi gereği dönem sonuna kadar seçilmesinin aynen kabulüne oybirliği ile,

7-Belediye Meclisinin Ocak ayında yapacağı toplantı günün 05 Ocak 2015 Pazartesi günü saat 14:30 olarak belirlenmesinin aynen kabulüne oybirliği ile.