Hayrabolu Belediyesi
tekirdağ
tekirdağ
tekirdağ
Kurumsal

Projeler

Sevgili Hayrabolu Halkı ve Hayrabolu'ya gönül verenler; göreve geldiğimiz günden beri İlçemizin eksikleri ve ihtiyaçlarının neler olduğu konusunda yapmış olduğumuz toplantılar sonrasında, İlçemiz için geliştirmiş olduğumuz projeler ile halkımıza en kaliteli hizmeti sağlamayı amaçlamaktayız. Görev süremiz boyunca Belediyemiz bünyesinde yapmak istediğimiz vizyon projelerimizden bazıları şu şekildedir;

1.Uğur Mumcu Kent Parkı Projesi

İlçemiz İlyas Mahallesi'nde, yaklaşık 55 bin metrekarelik bir alan üzerinde yapılması düşünülen Uğur Mumcu Kent Parkı Projesi ile birlikte, öncelikle şehir merkezi olmak üzere tüm bölgeye hitap edecek; giriş meydanı, yaprak bitki gösteri alanı, su oyunları alanı, kafeterya, seyir terasları, tarih bahçesi, mini golf alanı, spor alanları, sosyal tesis, paintball alanı, oyun treni, ağaç altı oturma meydanı, yeşil amfi, go-kart pisti, paten pisti, yeşil labirentler, çocuk macera alanları, tırmanma alanları, fitness-jimnastik platformu, koşu ve yürüyüş parkurları, bisiklet parkuru, dinlenme alanları, şelale ve su öğeleri, mini hayvanat bahçesi ve otopark alanları... gibi kamusal kullanımların yer alacağı şehir parkının hayata geçirilmesi planlanmaktadır.

Özellikle çocukların ve gençlerin spor yaparak sağlıklı bir ortamda büyümeleri ve gelişmeleri, çocuklarımızın yaşlılarımızın ve engelli vatandaşlarımızın da yeşillikler içinde hoşça vakit geçirmeleri için; vatandaşlarımızın dinlendiği, stres attığı, kent yaşamından ayrılıp soluk aldığı bir mekan oluşturulması öncelikli hedefimizdir.

       

2.Sosyal - Kültürel Tesis Projesi

Halkımızın ihtiyaç duyduğu kültürel-sosyal, sportif, eğlenme-dinlenme… aktivitelerini gerçekleştirebileceği özellikli bir mekan oluşturmak amacına yönelik olarak, Belediyemizce yapılması düşünülen Sosyal-Kültürel Tesis Alanında; halk oyunları ve mesleki geliştirme kursları, hobi kursları, kreş, açık-kapalı spor alanları, yarım olimpik yüzme havuzu, kafeterya-restoran, mescit, amatör müzik salonu, botanik bahçesi... gibi fonksiyonlar ve bu alanlara hizmet verebilecek idari-ticari birimler yer alacaktır.

3.Kültür-Sanat ve Kongre Merkezi Projesi

İlçemizin yerel-bölgesel ve ulusal kullanıcılarının ihtiyaç duyduğu gereksinimler doğrultusunda, Belediyemizce yapılması hedeflenen Kültür-Sanat Kompleksi bünyesinde; müze, sergi, kokteyl-fuaye alanları, kütüphane, kongre/seminer/toplantı salonları, balo/düğün/nikah/kutlama salonları, konser/sinema/tiyatro salonu fonksiyonları ve bunlara bağlı destek birimlerinin yer alması düşünülmektedir. 

4.Hayvan Pazarı Projesi

Belediyemizce, 5393 sayılı Belediye Kanununun ‘Belediyenin Görev, Yetki ve Sorumlulukları’ (Üçüncü Bölüm) başlığı altında yer alan 14.maddesi doğrultusunda; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerinin sağlanabilmesi ve  ‘Hayvan Pazarlarının Ruhsatlandırılma Ve Denetleme Usül Ve Esasları Hakkında Tebliğ’in amacına yönelik olarak; kasaplık, damızlık ve diğer amaçlı hayvanların alınıp satılabilecekleri, gerektiğinde bir kaç gün bekletilebilecekleri bir Hayvan Pazarı yerinin projelendirilerek hayata geçirilmesi düşünülmektedir.

5.Hayvan Barınağı Projesi

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda ve ilgili diğer mevzuatlar çerçevesinde, kamu yararına hizmet sunmak amacıyla; Hayrabolu İlçesi'nde yapılması düşünülen “Hayvan Barınağı Projesi” ile Hayrabolu ilçesi dahilinde usulüne uygun olarak toplanacak sahipsiz hayvanların aşılanması, kısırlaştırılması ve sahiplendirilmesi doğrultusunda çalışmalar yapılabilecektir. Böylece sokaklarda başıboş gezen sokak hayvanlarının kent sakinlerini rahatsız etmesi önlenebilecek, hayvanlar aracılığı ile yayılan hastalıkların önüne geçilebilecek; sokak hayvanlarının da şiddet görmesi ve hastalıklar nedeniyle ölümleri önlenebilecektir. Belediyemizin hayata geçirmeyi düşündüğü “Hayvan Barınağı Projesi” ile sokak hayvanları için Belediyemize düşen sorumluluk ve görevler eksiksiz olarak yerine getirilebilecek, ayrıca kent sakinlerinin huzuru ve sağlığı için de gereken tedbirler alınabilecektir.

6.Hayrabolu Belediyesi Hizmet Binası Projesi

Özellikle Belediyeler, yerel yönetimler içerisinde halkla birinci derecede ilişkili kurumlardır. Kolay kullanım ve katılımcı bir yönetim göz önünde tutularak tasarlanacak modern, estetik bir Belediye Binası ile; dağınık olan belediye hizmet birimleri tek bir çatı altında toplanarak yakın çevre ile ilişkilendirilecektir.

Belediye Binasının yapılacağı alan kentin merkezi konumunda olup, ilçenin kapısı olma özelliği taşımaktadır. Bu sayede özellikli bir çekim merkezi oluşturularak birbirinden kopuk ilçe merkezinin canlandırılması hedeflenmektedir.

Belediye binası arazi ve çevre koşullarına uygun şekilde tasarlanacak olup; Başkanlık Makamı çevreye hakim konumda ve hizmet birimleri ile direkt ilişkili olacaktır. Belediye Meclisi ve sergi mekanları, kolay ulaşılmaları ve hizmet birimlerinden ayrı da kullanılabilmeleri özelliği sayesinde çeşitli faaliyetlere de imkan tanıyacaktır.

Ayrıca halkın kullanımı için teras katında ve/veya Belediye meydanı olarak düzenlenecek alanda yeni mekanlar oluşturulacaktır. Bu alanlar, Belediye hizmet saatleri dışında da halkın kullanımına imkan tanıyacaktır. Ayrıca, Belediye binasının bodrum katlarında da 2-3 katlı otopark alanı düzenlenecek olup, böylece hem halkın kullanabileceği hem de Belediye hizmetleri için gelecek misafirlerin otopark sorununu çözebilecek mekanlar oluşturulacaktır.

7.Yaşlı Bakım Evi Projesi

İlçemizde ikamet eden; psiko sosyal ve sağlık yönünden yardıma muhtaç, her an yada zaman zaman özel bakım ve gözetim desteğine ihtiyaç duyan yaşlılarımızın yaşam kalitesini yükseltmek, yaşadıkları süreyi mutlu ve aktif geçirmelerini sağlamak amacıyla;  bakım ve rehabilitasyon hizmetleri aksatılmadan konukların bedensel ve ruhsal sağlıklarına cevap verebilecek, kendilerini rahat ve güvende hissedebilecekleri nezih ve ferah bir bakımevi  yapılması düşünülmektedir.

8.Sosyal Konut Projeleri ve Romen TOKİ Projesi

Kentsel-sosyal ve teknik altyapı alanları yetersiz,  kentsel estetikten yoksun ve sağlıksız, çarpık yapılaşma sonucu oluşan yapıların rehabilite edilmesi (kanun ve yönetmeliklere uygun olarak) amacıyla belirlenen/belirlenecek olan Kentsel Dönüşüm Alanları'nda; ayrıca, yeni belirlenecek alanlarda ise kentin ihtiyacı olan, sağlıklı, kentsel-sosyal ve teknik altyapısı sağlanmış, görsel olarak kentin çehresini güzelleştirecek yeni konutların üretimine olanak sağlanabilmesine yönelik Sosyal Konut Projelerinin hayata geçirilmesi düşünülmektedir.

9.Kapalı Katlı Otopark Alanları (min. 2 adet)

Araçların disiplin içinde park etmesi ve kent trafiğini sıkıştırmaması, park edilen taşıtların trafiğe olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, yol içi parklanmayı önleyerek trafik sıkışıklığının önlenmesi, özel otomobil sahiplerinin mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarına yönlendirilmesi... amaçlarına yönelik olarak; Hayrabolu İlçesi merkez mahallelerinde (Hisar, Kahya, Aydınevler, İlyas), motorlu taşıtların toplu halde park edebilecekleri kapalı katlı otopark alanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu alanlarda, dış etkenlerden uzak olacak park halindeki araçların da zarar görmeleri engellenebilecek ve yine kent estetiğini olumsuz etkileyen görüntülerin oluşmasına da engel olunacaktır.

10.Açık-Kapalı Pazar Alanı Projesi

İlçemiz sebze ve giyim pazarı şehir merkezinde ve ara sokaklarda hizmet vermekte olup; bu durum ses ve görüntü kirliliğine sebebiyet vermekte ve çevrenin kirlenmesi de kaçınılmaz olmaktadır. Ayrıca açık-kapalı pazar alanlarımızın kent merkezinde yer alması sebebiyle; kent merkezinde oldukça yoğun bir yaya sirkülasyonu ve taşıt trafiği oluşmakta, bu durum hem yerleşik halkımızın mağduriyetine hem de verilen kentsel-sosyal hizmetlerin (itfaiye, sağlık, temizlik...) aksamasına neden olmakta, güvenlik sorunları da yaşatmaktadır. "Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik" doğrultusunda Hayrabolu Belediyesi olarak, hızla büyüyen ilçemiz halkının gereksinim duyduğu açık-kapalı pazar yeri ihtiyacını karşılamak amacıyla sabit pazar yeri alanlarının projelendirerek hayata geçirilmesi planlanmaktadır. Halka daha iyi hizmet verilebilmesi amacıyla kurulacak olan sabit açık-kapalı pazar yerlerinin hizmete sunulmasıyla, mevcut pazar yerlerinde yaşanan trafik yoğunluğu ve çöp birikmesi gibi sorunların çözülmesi hedeflenmektedir.

11.Yol Yapım/Bakım/Tamirat İşleri

Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan yollar ile ilgili olarak (özellikle T.C. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yetkisine devredilen ana caddeler ve yollar olmak üzere); sorunlu olan yolların tamir, bakım ve onarım iş-işlemlerinin (girinti çıkıntıların düzeltilmesi, zarar gören kaplamaların yenilenmesi, yıpranan taş bordür ve benzeri malzemelerin yenilenmesi, silinen trafik akış ve ikaz çizgilerinin yenilenmesi, sökülen yıkılan veya zarar gören trafik levhalarının ve trafik ışıklarının yenilenmesi...)  yapılması/yaptırılması planlanmaktadır. Ayrıca, İlçe merkezimizde İller Bankası ve Belediyemiz denetiminde devam eden Kanalizasyon Altyapı Projeleri ve İçme Suyu Altyapı Projeleri Yapım İşleri nedeniyle bozulan ve zarar gören asfalt yolların (T.C. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yetkisine devredilen ana caddeler ve yollar) yol kaplamalarının yenilenmesi gerekmektedir.

Böylece bahse konu güzergahları kullanan araçların erişim hızının kesintiye uğramaması, emniyetli ve standardı yüksek konforlu yol akslarının sağlanması ile can ve mal güvenliği üst seviyeye çıkarılabilecek, ayrıca zamandan da tasarruf edilebilecektir.

Sevgili Hayrabolu halkı ve Hayrabolu'muza değer katmak isteyen sevgili misafirlerimiz:

arzu edilen ve eksikliği duyulan projelerin hayata geçirilerek Hayrabolu'muzun, bölge içerisinde yarışabilir bir İlçe haline getirilmesi hedefiyle; İlçemiz halkının ve misafirlerimizin zamanlarını keyifle geçirecekleri, sosyal ve kültürel faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri  kaliteli mekanlar oluşturmak ve İlçemizin daha da gelişmesine katkı sağlamak amacıyla her türlü proje önerilerinizi bekliyoruz. Görüşleriniz bizim için değerlidir...

                                             Görüşleriniz/Önerileriniz:

                                            www.hayrabolu.bel.tr/iletisim