Hayvan Pazarı Projesi T.C. Hayrabolu Belediyesi
Hayrabolu Belediyesi
tekirdağ
tekirdağ
tekirdağ
Kurumsal

Hayvan Pazarı Projesi

Belediyemizce, 5393 sayılı Belediye Kanununun ‘Belediyenin Görev, Yetki ve Sorumlulukları’ (Üçüncü Bölüm) başlığı altında yer alan 14.maddesi doğrultusunda; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerinin sağlanabilmesi ve  ‘Hayvan Pazarlarının Ruhsatlandırılma Ve Denetleme Usül Ve Esasları Hakkında Tebliğ’in amacına yönelik olarak; kasaplık, damızlık ve diğer amaçlı hayvanların alınıp satılabilecekleri, gerektiğinde bir kaç gün bekletilebilecekleri bir Hayvan Pazarı yerinin projelendirilerek hayata geçirilmesi düşünülmektedir.