Hayrabolu Belediyesi
tekirdağ
tekirdağ
tekirdağ
Kurumsal

HAYRABOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÜRETİCİLER İÇİN PAZAR YERİ TAHSİS İLANI

HAYRABOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÜRETİCİLER İÇİN PAZAR YERİ TAHSİS İLANI

            Hayrabolu Belediyesi’nin mülkiyetindeki Hayrabolu ilçesi 421 ada 34 parsel sayılı taşınmazlar üzerinde yapılan Hayrabolu Belediyesi Kapalı Pazar Yerinde bulunan 30 adet ÜRETİCİ satış yerinin Salı  günü kurulacak Pazar için "Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik" hükümlerine istinaden aşağıdaki tarihleri belirtilmiş işleyiş takvimine göre “İlyas Mahallesi Uzunköprü Cad. No:11 Hayrabolu/TEKİRDAĞ” adresindeki Hayrabolu Belediye Başkanlığı ek hizmet binasında Belediye Meclisi Toplantı Salonunda kura ile tahsisi yapılacaktır.

            12/07/2012 tarih, 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Pazar Yerleri hakkındaki Yönetmelik Hükümleri" nin 3.ncü bölüm 12/1 maddesindeki şartları taşıyan Sebze ve Meyve satışı yapan üreticilerin; Belediyemizin Zabıta Müdürlüğüne 28/08/2018 tarihinden 31/08/2018 günü mesai bitimine kadar aşağıda yazılı istenilen belgeler ile birlikte bizzat müracaatta bulunmaları gerekmekte olup, internet üzerinden veya başka bir şekilde müracaat kabul edilmeyecektir.

            Başvuru dilekçesi Zabıta Müdürlüğünden tedarik edilecektir. Başvuru tarihi sona erdikten sonra kesinlikle başvuru kabul edilmeyecektir. İlgililere duyurulur.

Gazete İlan Tarihi                                                      : 10/08/2018

Belediye İlan Panosu                                                : 10/08/2018- 27/08/2018

İnternet Sitesi (http://www.hayrabolu.bel.tr)          : 10/08/2018- 27/08/2018

Başvuru Tarihi                                                           : 28/08/2018- 31/08/2018

Kuraya Katılacakların Kesin Listesinin İlanı          : 04/09/2018- 12/09/2018

Listeye İtiraz Süresi                                                  : 13/09/2018- 17/09/2018

Kura Tarihi                                                                 : 20/09/2018

Tahsis Listesinin İlanı                                               : 20/09/2018

            Talep eden ve gerekli şartları sağlayan üreticilere yer tahsisi kura ile Belediye Encümeni huzurunda Noter aracılığıyla yapılacaktır.

            Kura çekiliş işlemi 20 Eylül 2018 Perşembe günü saat 11:00’de “İlyas Mahallesi Uzunköprü Cad. No:11 Hayrabolu/TEKİRDAĞ” adresindeki Hayrabolu Belediye Başkanlığı ek hizmet binasında Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapılacaktır.

            Tahsis süresi 5 (Beş) yıldır.

            Kura işlemine katılma hakkını kazananların listesi Belediye ilan panosu ve resmi internet sayfasında yayınlanacaktır.

            Kura işlemi tamamlandıktan sonra yer tahsis işlemi yapılan üreticilerle, Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre sözleşme imzalanacaktır. Üretici, sözleşme aşamasında ürettiği malın dönemlerine göre satış yerini hangi tarihlerde kullanacağını Zabıta Müdürlüğü’ne vereceği ayrı bir dilekçe ile beyan edecektir. Satış yapmadığı sürelerde kullanım hakkı belediyeye aittir.

            Hayrabolu Belediyesi Kapalı Pazar Yerindeki listesi ve yerleşim planında yer alan Üretici tezgah yerleri  tekli gruplar halinde tahsis edilecektir.

                Kura işlemi Asil ve Yedek Liste olarak belirlenecek ve Asil listede yerini/ tezgâh numarasını iptal ettiren / yer istemeyenlerin yerine; Yedek Listede Sıra Numarası Yedek 1(Birden) başlamak üzere tekrardan tahsis işlemi Zabıta Müdürlüğümüzce Yapılacaktır. Bir kişiye birden fazla satış yeri tahsis edildiğinin  tespiti durumunda birden fazla olan kısmı derhal iptal edilir.

            Tahsis sahipleri ve yanlarında çalıştırdıkları işçileri ( 5326 Sayılı Kabahatler kanun ve 5957 Sayılı Sebze Ve Meyveler İle Yeterli Arz Ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Belediye Emir Yasakları Yönetmeliği ve 26490 sayılı Zabıta yönetmeliğinde öngörülen emir ve yasaklara uymak zorundadır

Özel Şartlar :

a) Tezgahlar Belediyemiz tarafından belirlenen özelliklerde, ölçülerde standart olarak üreticiler tarafından temin edilecektir.

c) Tahsisi yapılan satış yerinin kullanım hakkı sadece halk pazarı günü olan Salı günleri için olup diğer günlerin kullanım hakkı belediyenin olacaktır.

ç) Belediyemizin izni olmadan tahsisi yapılan satış yeri bir başkasına devredilemez veya kiralanamaz. Aksi halde tahsis hakkı/sözleşmesi iptal edilir.

e) Tahsis edilen üretici satış yeri alanının bakım ve temizliği üreticiye aittir. Pazar bittikten sonra reyonlardaki çöpler tahsis hakkı sahibi üreticiler tarafından toplanıp belediyece verilen çöp poşetlerine konularak çöp toplama merkezine bırakılacaktır.

f) Tahsis işlemlerinin tamamlanıp sözleşmeye bağlanmasına müteakip her üretici kapalı Pazar yerindeki satış yerine taşınacaktır. Üreticiler kesinlikle kapalı Pazar yeri dışında satış yapamayacaklardır.

g) Reyon ve Pazar yeri alanı içinde kesinlikle araç bulundurulmayacaktır.

h) Tahsis edilen satış yeri ve/veya reyon hiçbir şekilde amacı dışında kullanılmayacaktır.

ı) Tahsis hakkı sahibi üreticiler kendi reyonları ile kapalı Pazar yeri alanı içinde Pazar bitiminden sonra hiçbir malzeme bırakmayacaklardır.

i) Pazar yerinde alkol tüketimi ile alkollü içecek bulundurmak, açık ve kapalı alkollü içecek sunumu yapmak yasaktır.

j) Tahsis hakkı sahibi üreticiler pazarın huzur ve sükununu bozucu hal ve hareketlerde bulunmayacaktır.

Sözleşme hükümlerine, Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmelik ile Zabıta Emir ve Yasaklar Yönetmeliği hükümlerine aykırı hareket eden; Özel şartlarda belirlenen yasaklara uymayan üreticiler ve çalışanları hakkında Zabıta Müdürlüğünce tutanak düzenlenir ve hakkında toplamda 5 tutanak bulunan üreticinin yer tahsisi iptal edilerek gerekli yasal işlemler yürütülür. Ayrıca herhangi bir şekilde yer / tezgâh iptallerinde hak iddiasında bulunulamaz.

PAZAR TEZGAH YERİ TAHSİS EDİLECEKLERDE ARANILAN ŞARTLARI

(1) Satış yeri tahsis edilecek üreticilerde aşağıda belirtilen şartlar aranır.

a) Sebze veya meyve üreticisi olmak.

b) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere 20/07/2018 tarihinden önce kayıtlı olmak.

c) Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptali/kira sözleşmesinin feshi kararı verilmemiş olmak.

ç) İlgili mevzuatla aranılan diğer şartlara sahip olmak.

Üretici Esnafından İstenilecek Belgeler:

1-Şahıslar İçin İstenilen Belgeler;

a) Maktu Başvuru Formu veya dilekçe

b) Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi

c) İkametgah Belgesi

d) Müracaat tarihi itibari ile bulunduğu yıla ait üretim yılı için geçerli olan üretici belgesi,

e) Müracaat tarihi itibari ile bulunduğu yıla ait üretim yılı için geçerli olan ve satış yapacağı ürünleri de gösteren Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olduğuna dair belge,

f) 3 Adet Vesikalık Fotoğraf

TAHSİS İŞLEMİ

Başvuru dosyalarında yapılacak incelemenin ardından, 30 adet üretici satış yeri için asil listelerin belirlenmesinde öncelikle ilçemiz sınırları dahilinde ikamet eden başvuru sahipleri arasında kura işlemi yapılacak olup boş kalan satış yeri ve/veya yedek listelerin oluşturulmasında diğer başvuru sahipleri için ayrıca ikinci kura işlemi yine aynı gün yapılacaktır.

TAHSİS ÜCRETİ

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 52. Maddesi uyarınca alınacak işgaliye bedeli Bakanlar Kurulunca tespit edilinceye kadar Hayrabolu Belediye meclisinin 2013 yılında uygulanmak üzere belirlediği işgaliye bedeli olan M2 ‘si 2,00 (İKİ) TL’sı işgaliye bedelini ödemek şartı ile tahsis işlemi yapılacaktır. Tahsis ücreti günlük veya aylık olarak tahsil edilecektir. Tahsis süresi boyunca Bakanlar Kurulunca işgaliye bedeli tutarında yapılacak değişiklikler sözleşme değişikliğine gerek olmaksızın uygulanacaktır.