Hayrabolu Belediyesi
tekirdağ
tekirdağ
tekirdağ
Kurumsal

ALT İŞVEREN PERSONELİ OLARAK ÇALIŞMAKTA OLAN İŞÇİLERİN SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 Üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların 36 inci Maddesine Göre, Belediyemiz Şirketine İşçi Statüsünde Geçmek Üzere Başvuranların Sonuçlarını Gösterir Listeler ektedir.

·  Başarılı Kabul Edilenlere Ait Liste