Hayrabolu Belediyesi
tekirdağ
tekirdağ
tekirdağ
Kurumsal

2017 - NİSAN AYI MECLİS GÜNDEMİ (01.04.2017)

Belediye Meclisi Nisan ayı toplantısını 06.04.2017 Perşembe günü Saat 14:30’ da 5393 Sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi hükümleri gereği aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Belediye meclis salonunda toplanacaktır.

G Ü N D E M

1) 5393 sayılı Belediye Kanunun 33/b maddesi gereğince Belediye encümen üyelerinin seçilmesi.

2) 5393 sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi gereği (İhtisas Komisyonları) Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonu üyelerinin seçilmesi.

3) Yeni kurulan Belediyemiz birimlerinin çalışma yönetmeliklerinin tasdikinin müzakeresi.

4) Belediyemiz Memur kadrolarında derece değişikliği yapılmasının müzakeresi.

5) Denetim Komisyon Raporu hakkında Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi.

6) Belediyemiz 2017 Yılı Bütçesine Ek Bütçe yapılmasının müzakeresi.

7) Belediye Başkanının bir yıllık faaliyet raporunun müzakeresi.

8) Hemşehrimiz uzman kütüphaneci SAMİ NABİ ÖZERDİM adının cadde veya sokağa verilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun müzakeresi.