Hayrabolu Belediyesi
tekirdağ
tekirdağ
tekirdağ
Kurumsal

01.09.2016 tarih ve 169 sayılı Hayrabolu Belediye Meclis Kararıyla ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 12.10.2016 tarih ve 1282 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği paftaları ve ekleri

BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

Tekirdağ İli, Hayrabolu İlçesi, Kahya Mahallesi 77 ada 50 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin hazırlanan 01.09.2016 tarih ve 169 sayılı Hayrabolu Belediye Meclis Kararıyla ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 12.10.2016 tarih ve 1282 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği paftaları ve ekleri Hayrabolu Belediyesi ilan panosunda ve Hayrabolu Belediyesi resmi internet sitemizde 03.11.2016 tarihinden itibaren 1(bir) ay süreyle askıya asılmıştır.

Sayın halkımıza ilan olunur.

EK: 1- Tıklayınız.

EK: 2- Tıklayınız.

EK: 3- Tıklayınız.

EK: 4- Tıklayınız.

EK: 5- Tıklayınız.

EK: 6- Tıklayınız.