Hayrabolu Belediyesi
tekirdağ
tekirdağ
tekirdağ
Kurumsal

07.04.2016 tarih ve 68 sayılı Hayrabolu Belediye Meclis Kararı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.06.2016 tarih ve 842 sayılı kararıyla onaylanan (417 ada 91 parsele ait) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği paftaları ve ekleri

BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

07.04.2016 tarih ve 68 sayılı Hayrabolu Belediye Meclis Kararı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.06.2016 tarih ve 842 sayılı kararıyla onaylanan (417 ada 91 parsele ait) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği paftaları ve ekleri Hayrabolu Belediyesi ilan panosunda ve Hayrabolu Belediyesi resmi internet sitemizde 15.07.2016 tarihinden 15.08.2016 tarihine kadar askıya asılmıştır.

Sayın halkımıza ilan olunur.

EK: 1- Tıklayınız.