Hayrabolu Belediyesi
tekirdağ
tekirdağ
tekirdağ
Kurumsal

07.04.2016 tarih ve 69 sayılı Hayrabolu Belediye Meclis Kararı

HAYRABOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

07.04.2016 tarih ve 69 sayılı Hayrabolu Belediye Meclis Kararı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.06.2016 tarih ve 848 sayılı kararıyla onaylanan (151 ada 3-4 parsellere ait) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği paftaları ve ekleri Hayrabolu Belediyesi ilan panosunda ve Hayrabolu Belediyesi resmi internet sitemizde 15.07.2016 tarihinden 15.08.2016 tarihine kadar askıya asılmıştır.

Sayın halkımıza ilan olunur.

EK: 1- Tıklayınız.

EK: 2- Tıklayınız.