Hayrabolu Belediyesi
tekirdağ
tekirdağ
tekirdağ
Kurumsal

İLAN

BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 211 ada, 93 numaralı Hazine Mülkiyetinde yer alan ve mevcut durumda imarsız durumda olan parselde Mülteci Kabul ve Geri Gönderme Merkezi ile 112 Acil Çağrı Merkezi Hizmet Alanı yapılmak üzere "Resmi Kurum Alanı" olarak kullanım kararı getirilen 1/5000 ölçekli İlave Nazım ve 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı teklifi incelenerek, teklif 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 2(ç) maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanunun'nun 9. maddesi hükümleri uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmıştır.

Söz konusu Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 211 ada, 93 nolu taşınmazda Mülteci Kabul ve Geri Gönderme Merkezi ile 112 Acil Çağrı Merkezi Hizmet Alanı yapılmak üzere "Resmi Kurum Alanı" olarak kullanım kararı getirilen 1/5000 ölçekli İlave Nazım ve 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet binasında 02.05.2016 tarihinde askıya asılmıştır.

Sayın halkımıza ilan olunur.

EK: 1- Tıklayınız.

EK: 2- Tıklayınız.