Hayrabolu Belediyesi
tekirdağ
tekirdağ
tekirdağ
Kurumsal

İLAN

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlçemizin Karabürçek Mahallesi sınırları içinde bulunan taşınmaz malların 3402 Sayılı Kadastro Kanunun Ek 5 maddesi uygulama yönetmeliği hükümlerine göre yapılan uygulama çalışmaları sonuçlarını gösterir askı cetveli ile pafta kopyaları Belediyemiz ilan panosunda ve internet sayfasında incelenerek taşınmaz malların yüzölçümlerinin, sınırlarının, niteliğinin ve muhdesatın tespitinde hata olduğunu iddia edenlerin, ilan müddeti olan 25/03/2016 ile 25/04/2016 tarihleri arasında Tekirdağ Kadastro Mahkemesi’nde dava açmaları ve dava açıldığına dair mahkemeden alınacak belgenin Tekirdağ Kadastro Müdürlüğü’ne ibraz edilmesi, dava açılmayan taşınmaz mallara ilişkin orman kadastrosu uygulama işlemlerinin kesinleştirileceği,  3402 sayılı Kanunun 11.maddesi uyarınca sayın halkımıza duyurulur.

                                                    Hayrabolu Belediye Başkanlığı